Valikko

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk. Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

Ta kontakt >

Nödnummer och felanmälan >

 


Kaikki | - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


-

-, -, undervisningschef
-, -, byggnadstillsynens assistent


A

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Alanko, Katarina, skolpsykolog
Allenius, Guy, maskinställare
Almark, Jens, Ungdoms- och fritidsledare
Anjala, Kristiina, servicesekreterare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare


B

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Bergholm, Jamina, öppen familjeverksamhet
Björklund, Jenni, läkare
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Blomqvist, Janne, informatiker
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Bärlund-Toivonen, Eija, Socialombudsman, Patientombudsman


D

Di Rubbo, Tina, avdelningsskötare (hemvården)


E

Eerola, Maija, servicehandledare (utvecklingsstörda)
Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Ekqvist, Cecilia, skolsekreterare
Enbäck, Tuula, huvudkassör


F

Falkenberg, Jorma, psykolog
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Fors, Rita Maria, byråföreståndare
Forsberg, Nina, markanvändningssekreterare
Forsman, Mona, familjerådgivare


G

Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Grundvall, Maria, informatiker
Gustafsson, Kristina, daghemsföreståndare


H

Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)
Haikarainen, Merja, resurs specialbarnträdgårdslärare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Hammarberg, Peik, husteknikingenjör
Hankala, Anja, kosthållschef
Hansson, Carita, byråföreståndare
Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Hellberg, Johan, byggnadsinspektör
Hellevuo, Pamela, läkare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Hietala, Jari, systemspecialist
Hiitola, Annika, chef för småbarnsfostran
Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Hytönen, Päivi, personalchef
Häggström, Gun, telefoncentralskötare
Hämäläinen, Piia, barnatillsyningsman
Häyrinen, Mikaela, byråföreståndare
Höglund, Pia, ledande överläkare


I

Ignatius, Tiina, skolsekreterare


J

Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Juvakka, Kaj, kartläggare
Jääskeläinen, Matti, vaktmästare


K

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Karonen, Paula, fysioterapeut, lymfaterapeut
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Kemppainen, Helena, Läkare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Kilpinen, Marja, stadsträdgårdsmästarens vikarie
Kivimäki, Harri, vaktmästare
Kivistö, Päivi, socialarbetare
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Korppinen, Titta, diabetesskötare
Koskinen, Minna, projektchef
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef
Kosonen, Tutta, sjukskötare


L

Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lamberg, Sirkka, byggnadsinspektör
Lamminparras, Merja, informatiker
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Lartamo, Suvi, skolpsykolog
Larva, Jenni, fysioterapeut
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Leimuvaara, Niina, skolsekreterare
Lenck, Henrik, ansvarig informatiker
Leppäharju, Saara, förvaltningsassistent
Liitti-Saarela, Päivi, biträdande rektor
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Luomajoki, Katja, förvaltningsassistent
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Långström, Lennart, projektingenjör
Lähdesmäki, Sakari, läkare
Lännerholm, Merja, översättare
Lökström, Pia, förmånshandläggare-byråsekreterare


M

Marttala, Leea, byråföreståndare
Masar, Christoffer, stadsdirektör
Matomaa, Timo, projektingenjör
Mellanen, Petri, ekonomichef
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Myhrberg, Jaana, socialservicechef
Mylläri, Jarkko, läromiljöutvecklare
Mylläri, Nicholas, stadshusets kvällsvaktmästare
Myllärinen, Raili, expertsjukskötare
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör


N

Nenola, Aino, socialhandledare
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Nyholm, Telma, avdelningsskötare tf. (hemvården)
Nykänen, Clary-Ann, skötare (vårdartiklar)
Nyman, Karola, byråföreståndare


O

Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman


P

Paavola, Esa, mätningsman
Pehkonen, Elina, avdelningsskötare
Pellinen, Raija, systemexpert
Perheneuvola - Familjerådgivningen, kanslia - kansli,
Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsinstruktör
Porvali, Leena, sektorsekreterare
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Pukonen, Elina, matserviceförman, Villa Breda
Pullinen, Jari, vik. byggnadsingenjör
Pynnönen, Elina, byråsekreterare
Pyykkönen, Lea, avdelningsskötare


R

Raivio, Miia, psykolog
Ranta, Jarmo, rektor
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Rekiranta, Riitta, rektor
Renman, Roger, rektor
Reskontra, Reskontra, reskontraskötare
Rihto, Juha, vaktmästare
Rosenqvist, Anders, rektor
Rouhe, Hanna, läkare
Rulamo, Päivi, biblioteksfunktionär
Rusama, Seppo, dataadministrationschef
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare


S

Saastamoinen, Siiri, Förmånshandläggare, utkomststöd
Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Salminen, Tomi, byggchef
Sarpaneva, Sari, idrottsplatschef
Sarvimäki-Paananen, Liisa, förvaltningsassistent
Sassi, Tuija, matserviceförman
Satomaa, Antti, ansvariga mätningsman
Seitsamo, Maria, hemvårdsledare
Silin, Richard, kulturproducent
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Sirén, Marja, skolsekreterare
Sissala, Riikka, informatiker
Socialarbetare, socialhandledare, Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja,
Somila, Paula, daghemsföreståndare
Sonck, Monica, översättare
Strandberg, Kristiina, asvarig sjukskötare
Strandvall, Gerd, socialarbetare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Sunesdotter, Catharina, rektor
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Söderström, Camilla, förvaltningschef


T

Taira, Kaarina, byråföreståndare
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör


V

Vakkila, Tuija, skolpsykolog
Valtersson, Anders, vaktmästare
Vappula, Tuija, ekonomiplanerare
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär
Venermo, Mona-Harriet, socialarbetare
Verho, Janne, läkare
Viitanen, Anna, förvaltningsassistent
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut
Vänttilä, Kerstin, lönesekreterare


W

Wahlström, Niklas, rektor
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Jan, skolvärd
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wollsten, Solveig, växel/byråsekreterare