Valikko

Kontaktuppgifter

På denna sida finns kontaktuppgifter till stadens personal och ämbetsverk. Du kan kontakta oss per e-post, brev, fax eller per telefon.

E-postadresserna; fornamn.efternamn@grankulla.fi

Ta kontakt >

Nödnummer och felanmälan >

 


Kaikki | - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


-

-, -, undervisningschef


A

Aarni, Tapani, kommunteknikingenjör
Aarniokoski, Sari, undervisningschef
Aavalehto, Minna, underhållsträdgårdsmästare
Ahlholm, Ilpo, rektor
Ahonen, Riitta, sekreterare för lokaladministration
Alanko, Katarina, skolpsykolog
Allenius, Guy, maskinställare
Allenius, Nina, idrottstjänstkoordinator
Almark, Jens, ungdoms- och fritidsledare
Anjala, Kristiina, servicesekreterare
Aurala, Pauliina, redovisningsplanerare


B

Backman, Heidi, bildningsdirektör
Berg, Alexandra, ansvarig biblioteksfunktionär
Bergholm, Jamina, barnträdgårdslärare
Björklund, Jenni, läkare
Björnman, Tuula, specialbiblioteksfunktionär
Blomqvist, Janne, informatiker
Boström, Mikael, ekonomidirektör
Bärlund-Toivonen, Eija, socialombudsman, patientombudsman


E

Eerola, Maija, Specialiserad socialhandledare
Ehonsalo, Pirjo, daghemsföreståndare
Ekberg, Ilse, diabetesskötare
Ekholm, Marianne, chef för servicecentret
Ekqvist, Cecilia, förvaltningsassistent
Enbäck, Tuula, huvudkassör
Eskman, Tanja, sjukskötare (hemvården)


F

Falkenberg, Jorma, psykolog
Filipsson-Korento, Lena, stadsjurist
Fonselius, Keijo, underhållsingenjör
Forsberg, Nina, markanvändningssekreterare
Forsman, Mona, familjerådgivare


G

Granlund-Blomfelt, Anna-Lena, miljöchef
Grundvall, Maria, informatiker
Gustafsson, Kristina, daghemsföreståndare


H

Haapalainen, Kermit, ungdomsledare (finskspråkig)
Hackzell, Cecilia, koordinator
Haikarainen, Merja, resurs specialbarnträdgårdslärare
Haka-Taivalmäki, Ari, maskintekniker
Hakonen, Raimo, byggnadsinspektör
Hammarberg, Peik, husteknikingenjör
Hankala, Anja, kosthållschef
Hansson, Carita, byråföreståndare
Harju, Marianna, direktör för samhällstekniken
Hassi, Saara, läkare
Hedman, Carola, publikationssekreterare
Heinrichs, Karin, byråsekreterare
Heliövaara-Peippo, Satu, läkare
Hellevuo, Pamela, läkare
Helokallio, Saila, verksamhetsinstruktör
Hietala, Jari, systemspecialist
Hiitola, Annika, chef för småbarnspedagogiken
Himberg, Patrik, specialungdomsledare (finskspråkig)
Hirvensalo, Laura, lönesekreterare
Huttunen, Nina, begravningsplatsens skötare
Hyttinen, Eeva, lönebokförare
Hytönen, Päivi, personalchef
Häggström, Gun, telefoncentralskötare
Hämäläinen, Piia, barnatillsyningsman
Häyrinen, Mikaela, byråföreståndare
Höglund, Pia, ledande överläkare


J

Jahnsson, Markus, informationssekreterare
Janas, Petri, underhållsarbetare
Jokela, Veli-Matti, IT-planerare
Juvakka, Kaj, kartläggare
Jänis, Julia, invandrarkoordinator
Jääskeläinen, Matti, vaktmästare


K

Kahanpää, Anja, äldreomsorgschef
Kantanen, Sari, biblioteksfunktionär
Karlsson, Mattias, byråsekreterare
Kaukua, Ilkka, fastighetsmästare
Kemppainen, Helena, Läkare
Keski-Kohtamäki, Veli, underhållsmästare
Keskiharju, Ville, dataadministrationsspecialist
Kivistö, Päivi, socialarbetare
Koivunen, Ursula, idrottsinstruktör
Koivunurmi, Jaakko, kommunteknikchef
Kokkonen, Tuija, fastighetsskötare
Korpela, Anna, Ergoterapeut
Korpinen, Pirjo, serviceförman
Koskinen, Minna, projektchef
Koskinen, Taru, läromiljöutvecklare
Koskinen, Tommi, tf. ekonomichef
Kyrönlahti, Annika, sjukskötare (hemvården)


L

Laakkonen, Hannu, projektövervakare
Laakso, Päivi, avdelningsskötare
Lamberg, Sirkka, Ledande byggnadsinspektör
Lamminparras, Merja, informatiker
Lappi, Mirka, byråsekreterare
Lartamo, Suvi, skolpsykolog
Larva, Jenni, fysioterapeut
Lassila, Marko, markanvändningschef
Lehto, Ilona, byggnadsingenjör
Leimuvaara, Niina, skolsekreterare
Lenck, Henrik, ansvarig informatiker
Lenkkeri, Kaisa, förvaltningsassistent
Leppäharju, Saara, byråföreståndare
Lindholm-Ahlefelt, Anders, kultur- och fritidschef
Lotvonen, Heljä, ansvarig läkare för hem- och institutionsvården
Luhtanen, Terhi, biblioteksfunktionär
Lundell, Markus, IT-utvecklingschef
Luostarinen, Katja, lönesekreterare
Långström, Lennart, projektingenjör
Lähdesmäki, Sakari, läkare
Lännerholm, Merja, översättare
Lökström, Pia, förmånshandläggare-byråsekreterare


M

Marttala, Leea, byråföreståndare
Masar, Christoffer, stadsdirektör
Matomaa, Timo, projektingenjör
Mattila, Anna, vikarierande servicehandledare (hemvård)
Mellanen, Petri, ekonomichef
Mulari, Virpi, GIS-handläggare
Munck, Henrietta, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Myhrberg, Jaana, socialservicechef
Myllärinen, Raili, expertsjukskötare
Mäkiö, Jan, specialungdomsledare (svenskspråkig)
Mäkäräinen, Pirkko, lönesekreterare
Määttälä, Johanna, fastighetsingenjör


N

Nenola, Aino, socialhandledare
Neuvonen, Riki, lönesekreterare
Niemi, Leena-Maija, tf. rektor
Norppa-Röpelinen, Pirjo, personalsekreterare
Numminen, Piritta, biblioteksdirektör
Nurmi, Leena, planeringsansvarig lärare
Nuutila, Jarkko, ansvarig biblioteksfunktionär
Nyholm, Niklas, underhållsarbetare
Nykänen, Clary-Ann, skötare (vårdartiklar)
Nyman, Karola, byråföreståndare


O

Ojanperä, Riitta, daghemsföreståndare
Olkinuora, Fredrik, underhållsförman


P

Paavola, Esa, mätningsman
Pannila, Auli, anstaltsvårdare
Pehkonen, Elina, avdelningsskötare
Pellinen, Raija, systemexpert
Pirvola-Nykänen, Helena, idrottsplanerare
Porvali, Leena, sektorsekreterare
Pousi, Hannu, lantmäteritekniker
Pukonen, Elina, matserviceförman
Pynnönen, Elina, byråsekreterare


R

Raivio, Miia, psykolog
Ranta, Jarmo, rektor
Rantanen, Pirjo, skolsekreterare
Renman, Roger, rektor
Reskontra, Reskontra, reskontraskötare
Rihto, Juha, vaktmästare
Rosenqvist, Anders, rektor
Rouhe, Hanna, läkare
Rulamo, Päivi, biblioteksfunktionär
Ruottinen, Bettina, stadshusets kvällsvaktmästare
Rönnlund, Anette, daghemsföreståndare


S

Salminen, Matti, markanvändningsingenjör
Salminen, Tomi, byggchef
Sarpaneva, Sari, idrottsplatschef
Sarvimäki-Paananen, Liisa, förvaltningsassistent
Sassi, Tuija, matserviceförman
Satomaa, Antti, ansvariga mätningsman
Seitsamo, Maria, tf. Chef för hemvården
Siivonen, Anna, Chef för vårdhemmet
Silin, Richard, kulturproducent
Silvennoinen, Emmi, stadsträdgårdsmästare
Sinkkonen, Pertti, Uteidrottsplatsskötare
Sissala, Riikka, informatiker
Socialarbetare, socialhandledare, Sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja,
Somila, Paula, daghemsföreståndare
Sonck, Monica, översättare
Storbacka, Brita, skolsekreterare
Strandvall, Gerd, socialarbetare
Stubbe, Marjut, konsulterande specialbarnträdgårdslärare
Sunesdotter, Catharina, rektor
Söderek, Christine, LAPE kehittämissuunnittelija
Söderlund, Gun, stadssekreterare
Söderström, Camilla, förvaltningschef


T

Tammilehto, Stefan, kommunteknikens assistent
Tikkanen, Ulla, social- och hälsovårdsdirektör
Tuomikoski, Kaie, vaktmästare


V

Vakkila, Tuija, skolpsykolog
Valtersson, Anders, vaktmästare
Vanhanen, Anne, byggnadstillsynens assistent
Vappula, Tuija, ekonomiplanerare
Vartia, Merja, ansvarig biblioteksfunktionär
Viitanen, Anna, förvaltningsassistent
Vähäsarja, Mirjam, ansvarig fysioterapeut


W

Wahlström, Niklas, rektor
Waltonen, Marja Liisa, skolkurator
Westerling, Martin, skolpsykolog
Westerlund, Jan, skolvärd
Westerlund, Sonja, skolsekreterare
Wollsten, Solveig, byråsekreterare