Valikko

Val


Riksdagsvalet 2015

....................................................

Europarlamentsvalet 2014

Kommunalval 2012

Presidentval 2012
....................................................


Valfinansieringsredovisningar på nätet

Statens revisionsverk övervakar från och med 1.5.2009 valfinansieringen. Valfinansieringsanmälningarna kan ses på revisionsverkets sidor via följande länkar:

- Tillsynens webbplats

- Kommunalvalet 2009