Valikko

Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen har sju medlemmar. Styrelsen ansvarar för stadens förvaltning- och ekonomi, bereder de ärenden som behandlas av fullmäktige samt bevakar stadens intressen.

Under våren 2017 sammanträder stadsstyrelsen följande onsdagar (ifall inte annat anges):

12.1
25.1
8.2
1.3
22.3
29.3
19.4
3.5
17.5
31.5
7.6
20.6
........
9.8

 (Inhiberat)(Extra möte)


 (Tisdag)
 
 eller 16.8

Uppdaterad 14.2.2017.

Stadsstyrelsens sammanträden är inte offentliga.

Stadsstyrelsen 2015-2017

Ordinarie ledamöter

parti
        
Personliga ersättare


parti
Ordförande:
Finn BergSFP


Ulf-Johan Sunabacka


SFP
Vice ordförande:
Tiina Rintamäki-OvaskaSamlPertti Eklund   Saml

Stefan Stenberg
SFP
Anna Lena Karlsson-Finne

SFP
Lauri Ant-Wuorinen
Saml
Pekka Herkama

Saml
Johanna Hammarberg

SFP
Nina Colliander-Nyman
SFP
Risto Artjoki

Saml
Annukka Alapappila  

Saml
Camilla Sederholm

SFP

Patrik Limnell
SFP

Föredragande:

Stadsdirektör
Christoffer Masar
tfn 050 411 0163
e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi

Sekreterare:

Stadssekreterare
Gun Söderlund
tfn 050 370 8238
e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsstyrelsens föredragningslistor och protokoll