Valikko

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige har 35 medlemmar, vilka representerar fem politiska grupperingar.
Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt för det strategiska beslutfattandet och är det högsta beslutande organet. Fullmäktige sammanträder ca 8 gånger per år.

Under våren 2017 sammanträder stadsfullmäktige
följande måndagar kl. 19:30 (ifall inte annat nämns):

13.2
13.3
27.3
24.4
22.5

12.6
..........
28.8


 (Extra möte, börjar kl. 18:30)
 (8.5 tidigarelagts)
 (kl. 18:30)
 (kl. 19:00)
 
eller 4.9

Uppdaterad 24.4.2017.

Mötena är offentliga.

STF:s  presidium 2015- 2017:

Ordförande: Veronica Rehn-Kivi (SFP)
I vice ordförande: Tapani Ala-Reinikka (Saml)
II vice ordförande:  Juha Pesonen (Gröna)

Sekreterare:

stadssekreteraren tfn 050 370 8238

Stadsfullmäktiges medlemmar 2013-2017

Föredragningslistor och protokoll