Valikko

Kungörelser

16.03.2017

Grankulla stadsfullmäktige 27.3.2017

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den  27 mars 2017 kl. 18.30.

Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet 10.4.2017 kl. 8.00-15.45.

Grankulla 16.3.2017 Fullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna