Valikko

Kungörelser

11.05.2017

Grankulla stadsfullmäktige 22.5.2017

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den  22 maj 2017 kl. 18.30.

Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet undantagsvis 29.5.2017 kl. 8.00-15.45.

Grankulla 11.5.2017 Fullmäktiges ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna