Valikko

Kungörelser

08.06.2017

Grankulla stadsfullmäktige 12.6.2017

Grankulla stadsfullmäktige sammanträder till sitt första möte i stadsfullmäktiges sessionssal, adr. Grankullavägen 10, Grankulla, måndagen den  12 juni 2017 kl. 19.00.

Det justerade protokollet från sammanträdet är framlagt till påseende för allmänheten i stadskansliet undantagsvis 26.6.2017 kl. 8.00-15.45.

Grankulla 8.6.2017 Stadsstyrelsens ordförande

Föredragningslistan

Tillbaka till rubrikerna