Valikko

Kungörelser

11.01.2018

Aktuell ansökan om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § samt hörande av grannar

Följande ansökan om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med MBL 128 § har lämnats in till miljöenheten:

 

Grankulla stad (idrottstjänster) ansöker om tillstånd för miljöåtgärd för att få fälla ca 50 träd av olika storlek och art runt stadens centralidrottsplan vid adressen Bembölevägen 9.

Grannar bereds tillfälle att bli hörda före besluts görs i ärendet. Ansökningen och de bifogade handlingarna är tillgängliga under tjänstetid hos miljöenheten, Grankullavägen 10 samt via denna sida (se nedan).

Eventuella anmärkningar ska lämnas skriftligen eller per e-post till stadens registratur senast den 25.1.2018.

Postadress: Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: Stadshuset, Grankullavägen 10.

Närmare upplysningar: idrottsplatschef Sari Sarpaneva, tfn.nr 050-380 7687

Grankulla 11.1.2018

Miljöenheten

 Centralidrottsplan_ansökan om tillstånd för miljöåtgärd med bilagor (pdf) (1.1 MB)

Grannehörande_blankett (pdf) (107.9 KB)

Tillbaka till rubrikerna