Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

06.03.2017

Svenska skolcentrum / Liikuntasalin saneeraus

Tarjousten määräaika 24.3.2017 klo 12:00 mennessä


Tarjousaika on umpetunut.

Tillbaka till rubrikerna