Valikko

Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.Anbudsbegäran

12.12.2016 Kauniaisten kaupungin viherrakennus- ja hoitotyöt vuodelle 2017 (vuosisopimus)

Tarjousten määräaika 3.1.2017 klo. 12.00 mennessä.

Läs mera