Valikko

Verksamhetsunderstöd för år 2016

Frivilligorganisationer och samfund inom social- och hälsovården kan ansöka om verksamhetsunderstöd för verksamhet som kompletterar stadens egen verksamhet och stödjer uppfyllandet av dess mål. Den verksamhet som stöds ska vara inriktad på invånare i Grankulla stad.

Till ansökan ska bifogas en redovisning för hur anslaget för år 2015 använts jämte verksamhets- och räkenskapsberättelse samt budget och verksamhetsplan för innevarande år.

Närmare upplysningar ges av ekonomichef Tommi Koskinen, tfn 09 5056 260, tommi.koskinen@kauniainen.fi

Blanketterna finns att få i Stadshusets info, Grankullavägen 10 eller på socialbyrån, Grankullavägen 7.

Blanketterna finns också i utskriftsversion här > (välj Blanketter > T-Ö > Understöd > Social- och hälsovårdsnämndens understöd)

Blanketterna med bilagor adresseras till den nämnd som beviljar understödet och lämnas in till Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla senast 14.3.2016 kl. 15.45.