Valikko

Service för ungdomar

Grankulla stad ordnar många inspirerande hobby- och fritidsaktiviteter. Inom ungdomsarbetet betonar man fostringsaspekten och stöder ungdomar i deras uppväxt. I Grankulla beaktas också unga invånares behov av hyresbostäder och ungdomsomsorg.

För mera information om service för ungdomar, se Grankulla stads ungdomstjänster.

Ungdomsstation, missbrukarvård

Ungdomsvård   

Ungdomsvården går i huvudsak ut på att bistå och representera ungdomarna i domstol och att utse övervakare åt villkorligt dömda ungdomar.

Till ungdomsvården hör dessutom att ge eftervård åt sådana 18 år fyllda som varit omhändertagna och att stöda dem till ett självständigt liv.

Esbo ungdomklinik       

Esbo ungdomsklinik hör till A-klinikstiftelsen och är avsedd för 12-28 åriga ungdomar i Esbo (också för grankullaungdomar)  och för deras närstående, som har problem i familjen, med skolgången, med inbördes relationer, med missbruk o.dyl.

Man söker sig till ungdomskliniken frivilligt och för klienten är vården avgiftsfri. 


 Rådgivning och information annanstans på nätet


Help_some
MLL Nuortennetti