Valikko

Gruppen för familjearbete

Avsikten med familjearbetet är att förebygga svåra situationer i familjer och att stärka familjens resurser. I tidigt insatt familjearbete får familjen snabbt den hjälp den behöver.

Gruppen är en multiprofessionell grupp som stöder familjer i betungande livssituationer. Familjer kan brottas med svåra frågor som gäller barnuppfostran, vardagsrutiner, familjerelationer eller särskilda livssituationer. Vårt mål är att sänka tröskeln för att söka hjälp.

Personer i stadens tjänst kan hänvisa familjen till familjearbetsgruppens kontaktpersoner, eller familjen kan själv kontakta dem när stödbehovet aktualiseras.

Kontaktpersoner:
•    Familjehandledning, Nina Eklund, 09 5056 468,
•    Öppen familjeverksamhet, Jamina Bergholm, 050 3762 670, jamina.bergholm@kauniainen.fi
•    Finska församlingens familjearbete, Sanni Hackman, 050 3722 410, susan.hackman@evl.fi (studieledig 1.2. - 12.4.2017)

Medlemmarna i gruppen jobbar som arbetspar, som kommer överens om ett möte med familjen. Utöver de ovan nämnda hör följande personer till gruppen för familjearbete:
•    konsulterande specialbarnträdgårdslärare Marjut Stubbe, 09 5056 231
•    psykiatrisk sjukskötare Camilla Tarilo, 050 4116 498
•    servicehandledare inom mentalvården Anna Lehtinen, 09 5056 821
•    servicehandledare inom handikappvården Maija Eerola, 09 5056 456
•    ansvarig skolhälsovårdare Suvi von Troil (skolhälsovården, rådgivningen, öppna familjearbetet), 050 3829 334
•    hälsovårdare Ulla Mikkonen (barnskyddets intensifierade familjearbete), 050 4117050

Avsikten med hembesöket är att kartlägga familjens livssituation och sätta upp mål för stödet. Tillsammans med familjen söker vi lämpliga sätt att gå till väga. Familjearbetsgruppens medlemmar går sida vid sida med familjen, stöder och uppmuntrar. Servicen är avgiftsfri för klienterna.

Utöver familjearbetet är det möjligt för familjer att få hemservice för att underlätta vardagen. Det kan handla om barnpassning eller att sköta hushållssysslor tillsammans med familjen. Man söka hemservice via gruppen för familjearbete. Hemservicen är avgiftsbelagd.