Valikko

Mun- och tandvård

suu th 3

Vår verksamhetsplan är att producera högklassiga mun-  och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Vi arbetar både med preventiv tandvård och bastandvård.

Specialtandvården arrangeras i (PKS-SEHYK) samarbete med huvudstadsregionens specialmunhälsovårdsenhet.

•    Tidsbeställning vardagar kl. 8–15, tfn 09 5056 379
•    Jouren utanför tjänstetid på Haartmanska sjukhuset som förut

Tandläkarjour

Vardagar

Grankullas hälsocentral tandklinik

Vård av förstahjälpnatur åt alla grankullabor, må- fr  
- tidsbeställning, på förmiddagen tfn 09 5056 379

Vardagskvällar, lö-sö och helgdagasjour

i Haartmans sjukhus, Mejlans.
kontakt per telefon på förhand innan man kommer till jouren:
- vard. kl. 14-21 , lö-sö och helgdagar kl. 8-21  tfn 09 310 49999 
Jourens webbplats >

Nattjour för mun- och tandvård

Tölö sjukhus har nattjour för mun- och tandvård kl. 21.00–8.00 (Tölögatan 40, Helsingfors).

Nattjouren tar endast hand om patienter som behöver omedelbar vård och inte på medicinska grunder kan hänvisas till jourmottagningen för behandling följande dag efter kl. 8.00.

Nattjouren fungerar enligt medicinska kriterier för brådskande vård. Patienten bör ringa till Tölö olycksfallsstation om behovet av vård, tfn 040 621 5699.

Förfarande med betalningsförbindelser

Det har varit svårt att få tider till icke brådskande tandvård i Grankulla. För att råda bot på köerna har man genom social- och hälsovårdsnämndens beslut infört ett förfarande med betalningsförbindelser. Det här betyder att hälsocentralen erbjuder en del av de vuxna patienterna en möjlighet att med en betalningsförbindelse tillgodose det av hälsocentralstandsläkaren konstaterade vårdbehovet vid en privattandläkares mottagning som patienten själv väljer och vilken godkänner stadens betalningsförbindelse.

Betalningsförbindelsen är personlig och den skickas per post hem till patienten. För den vård som ges med betalningsförbindelse faktureras på samma sätt som för tandvård vid hälsocentralen.

Länkar:
Patientanvisningar om förfarandet med betalningsförbindelser
Anvisning för privata tandläkare