Valikko

Institutionvård och boendeservice


I Grankulla tillhandahålls institutionsvård och övrig boendeservice i nedan nämnda enheter:

Ekkulla
Hälsocentralens bäddavdelning

Villa Anemone
Enhet för resursförstärkt serviceboende

Villa Apollo
Serviceboende (grupphem)

Villa Breda
Åldringshem, verksamheten upphört 5.1.2016