Valikko

Institutionvård och boendeservice


I Grankulla tillhandahålls institutionsvård och övrig boendeservice i nedan nämnda enheter:

Ekkulla
Sjukhusverksamheten vid Ekkulla har upphört i mars 2017. Grankullabor som behöver vård på bäddavdelning vårdas på Esbo sjukhus. Sjukhuset ligger på Jorvs campusområde, på adressen Karvasbackavägen 6.

Villa Anemone
Enhet för resursförstärkt serviceboende

Villa Apollo
Serviceboende (grupphem)

Villa Breda
Åldringshem, verksamheten upphört 5.1.2016