Valikko

Sommarjobbsedel


Grankulla stad betalar 300 euro åt arbetsgivaren som anställer en ung Grankullabo med sommarjobbsedeln, under perioden 1.5. -30.9.2017.


Arbetsdagarna ska uppgå till minst 10 st. och arbetstimmarna ska vara minst 50 med en nettolön på minst 350 € för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om arbetsadagarna samt arbetstimmarna blir mer än det som nämndes tidigare, bör lönen också vara större. Arbetsdagarna kan göras i följd eller i flera etapper. Grankullaunga som anställs ska vara födda mellan åren 1998-2002. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättning ska betalas utöver penninglönen. Stödet betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.

 

Sommarjobbsedlarna delas ut fr.o.m. den 1. mars i Ungdomsgården

Sommarsedeln bör personligen hämtas från Grankulla ungdomsgård (Västra skolstigen 1-3 D, 02700 Grankulla) fr.o.m. måndag till torsdag mellan klockslagen 09.00-20.00. Ta med identitetsbevis med bild.Fler sedlar än tidigare har reserverats för denna sommar. De kommer att räcka till för alla ungdomar som behöver en sedel för sommarjobbet.

 

Sommarsedlarna sponsoreras av Grankulla Kultur- och fritidsväsendet, ungdomstjänsterna.

 

Glad sommar.


Sommarjobbsedel info till arbetsgivare (doc) (464 KB)
Sommarjobbsedel info till arbetsgivare (pdf) (245.3 KB)
Sommarjobbsedel personuppgifter (doc) (425.5 KB)
Sommarjobbsedel personuppgifter (pdf) (197.2 KB)