Valikko

Idrottstjänsternas kontaktuppgifter

 

Kultur- och fritidschefAnders Lindholm-Ahlefelttfn 050 3664251
IdrottsplatschefSari Sarpanevatfn 050 3807687
Idrottsinstruktör Helena Pirvola-Nykänentfn 050 5556252
Simundervisning för skolora och daghemUrsula Koivunentfn 050 3031977


E-postadress:   fornamn.efternamn@grankulla.fiFaktureringsadress

Grankulla stad/Idrottsväsendet

PB 1

02701 Grankulla