Valikko

Planläggning och markanvändning

Markanvändningsenheten svarar för Grankulla stads planläggning, fastighetsbildning, markpolitik, upprätthållande av kartor och geografisk information och mätservice.
Markanvändningsenheten beslutar också om tillfälliga arrende- och markanvändningstillstånd.Stadshuset är stängt 3.7 - 28.7.2017

Markanvändningens kundservice betjänar 3.7. - 28.7. varje dag kl. 9.00 - 14.30.

Nina Forsberg, tfn 050 411 1943 eller nina.forsberg(at)grankulla.fi

Utmärkningar av byggnader i terrängen, lägessyner och andra terrängmätningar görs ej under tiden 3.7. - 28.7.

Junimånadens terrängmätningar bör beställas senast 21.6., Hannu Pousi  tfn 050 411 1901.


Kundservice

Markanvändningsenhetens lokaler är i 2:a våningen i Grankulla stadshus. Kundservicen har öppet må – fr 8:00 – 15:45, besöksadressen är Grankullavägen 10 och postadressen PB 52, 02701 Grankulla.

Hos kundservicen får man kartutdrag, digitalt kartmaterial, uppgifter om fixpunkter, fastighetsregisterutdrag, lagfarts- och gravationsbevis och rådgivning i fråga om planer.

Avgifter som tas ut av resultatområdet för markanvändning 2016 (pdf) (7.2 MB)Centrum_23052017

Ombyggnaden av centrum, läge 23.5.2017