Valikko

Ansökningar om bostad i Villa Viola tas emot

Ett nytt flervåningshus med hyresbostäder blir färdigt på Brandkårsgränden invid servicecentret Villa Breda i juli 2017. Ansökningsprocessen för bostäderna är i gång.

På fastighetsföretagets Kiinteistö-Tahkolas webbplats  finns en elektronisk hakulomakkeet">ansökningsblankett. Ansökningarna ska primärt lämnas in på den elektroniska blanketten, men man kan också skriva ut blanketten på papper och skicka den per post till Kiinteistö-Tahkola/Sampo Ylikulju, Hallonnäsgränd 4 E, 00210 Helsingfors.

Läs mer här >

http://kiinteistotahkola.fi/fi/asunto-oy-palokunnankuja-4/  (på finska)


Hyresbostäder

Staden har ca 180 hyresbostäder, huvudsakligen s.k. aravabostäder. Det finns ca 39 bostäder för ungdomar under 26 år. 

För vem är hyresbostäderna avsedda?

- De allmänna hyresbostäderna kan sökas av alla.
- Ungdomsbostäderna hyrs ut på viss tid till ungdomar i åldern 18-26 år (år 1990 eller senare födda). Med de hyresgäster som väljs till ungdomsbostäderna ingår staden hyresavtal på sex (6) år.
- Pensionärsbostäderna kan sökas av Grankullapensionärer, dvs. personer som är mantalsskrivna i Grankulla.

Val av hyresgäst baserar sig på behovsprövning, förmögenhet och inkomst. 

Ansökning om hyresbostad

Ansökan om stadens allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder görs med en allmän bostadsansökan:

Fyll i och printa ut:Bostadsansökan (doc) (236.5 KB)

eller printa ut och fyll i manuellt: Bostadsansökan (pdf) (pdf) (154.2 KB)

Ungdomsbostad söker man med en särskild blankett: Ungdomsbostadsansökan (pdf) (57.7 KB)

Blanketter finns också att få vid stadshusets information eller socialbyrån.

Ansökan om hyresbostad och ungdomsbostad sänds till:
Grankulla socialbyrå, PB 52, 02701 Grankulla.

Ansökan om pensionärsbostad lämnas till:
Marianne Ekholm, Villa Bredas servicecenter, PB 1, 02701 Grankulla.

Ansökningar som inlämnats under år 2017 är i kraft ända till 28.2.2018.

Allmänna anvisningar

Anvisningar för ansökan om bostad i Grankulla stads hyreshus (pdf) (212.9 KB)

Uppgifter om lägenhetstyper och läge (pdf) (224.9 KB)

Information för boende

Det rekommederas att boende skaffar en täckande hemförsäkring mot eventuella skador.

Info (på finska) för dem som bor i Oy Granilla Ab (Sportsvägen, Lindstedtsvägen, Jarl Hemmersgränden, Heikelsgränden, Trädgårdsvägen, Keragränden): Realia asuntovuokraus > Palvelut vuokralaisille

Om en boende i något av de ovannämnda bolagen vill säga upp sin bostad kan hyresgästen fylla i den finskspråkiga uppsägningsblanketten här: Realia asuntovuokraus > Palvelut vuokralaisille > Irtisanoutumislomake.

Uppsägningsblanketten kan också printas ut och skickas till Realia, adress: Gjuterivägen 17-19, 00380 Helsingfors. Kom ihåg att skriva under blanketten. 

IRTISANOMISILMOITUS (pdf) (182 KB)


Bostadsbidrag

Låginkomsttagare kan ansöka om allmänt bostadsbidrag för att täcka en del av boendekostnaderna och därmed få möjligheter till en skälig boendestandard. Bostadsbidragen finansieras av staten och kan sökas hos Folkpensionsanstalten (FPA).

FPA har hand om följande former av bostadsbidrag:
  • allmänt bostadsbidrag
  • bostadsbidrag för pensionstagare
  • bostadstillägg för studerande
  • bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd

Läs mer:

FPA > bostadsstöd >