Valikko

Odlingslotter

Grankulla stad arrenderar årligen ut för maj-oktober odlingslotter på 0,5 ar i Björkgårdsområdet till Grankullabor. Förfrågningar om lediga lotter kan göras i april-maj.

Hyran fastställs enligt kommunteknikens taksor och avgifter. Det finns en vattenpost i området.

Odlingslotter: fakturering och avtal: tfn 050 411 1763 (kl. 9 - 14.30)