Valikko

Maskindepån

Maskindepån svarar för de av staden ägda fordonen och arbetsmaskinerna.

  • Materielanskaffningar
  • Reparation och underhåll av maskiner 
  • Uthyrning av materiel till verksamhetsenheterna

Vinterunderhåll