Valikko

Stadsbildskommittén

Ordinarie medlemmar  

Personliga ersättare 

Ordförande:
Lena Weckström (SFP)

Veronica Rehn-Kivi (SFP)
Kari Pesonen (obunden, GRÖNA) Christoffer Lindqvist (SFP)
Atte Saari (KOK)
Risto Artjoki (KOK)
Föredragande / sekreterare: 
byggnadsinspektör Sirkka Lamberg   Stadsbildskommittén sammanträder på tisdagar kl. 8.00, i regel två veckor före byggnadsnämndens sammanträde.