Valikko

Stadsbildskommittén

Ordinarie medlemmar  

Personliga ersättare 

Ordförande:
Lena Weckström (SFP)

Veronica Rehn-Kivi (SFP)
Kari Pesonen (Gröna, obund.) Christoffer Lindqvist (SFP)
Atte Saari (Kok.)
Risto Artjoki (Kok.)


Föredragande / sekreterare: 
Byggnadsinspektör
Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211
e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi   


Stadsbildskommittén sammanträder på tisdagar kl. 8.00, i regel två veckor före byggnadsnämndens sammanträde.