Valikko

Stadsbildskommittén 2017–2019


Ordinarie ledamöter

Parti
BLANCO
Personliga ersättare
Parti
Ordförande
Konsta Saarela


SFP


Kari Pesonen

Gröna
(obunden)
Vice ordförande
Mikko J. Salminen


Saml


Olavi Tupamäki

Saml
Mervi Savolainen
Gröna
(obunden)

Veronica Rehn-Kivi
RKP


Föredragande/Sekreterare
ledande byggnadsinspektör Sirkka Lamberg
tfn 050 308 3211

fornamn.efternamn@grankulla.fi

Stadsbildskommittén sammanträder på tisdagar kl. 8.00, i regel två veckor före byggnadsnämndens sammanträde.