Valikko

Byggnadstillsynen


Byggnadstillsynen övervakar att byggnadslagen och - förordningen samt byggnadsordningen och stadsplanebestämmelserna efterföljs.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden så att den motsvarar förhållandena i Grankulla. I denna uppgift är stadsbildskomitténs arbete av största betydelse.

Byggnadsnämnden >

Arkivbeställningarna bör göras per e-post på adressen arkistotilaukset.rakennusvalvonta@kauniainen.fi
Beställningstiden är ca 2 vardagar.