Valikko

Kauniaisten vanhusneuvosto

Kauniaisissa on toiminut vanhusneuvosto vuodesta 1998.
Sen tehtävänä on:
 • seurata kaupungin kunnallishallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta sekä
  edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa siihen ja tehdä aloitetta,
  ehdotuksia ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia
  koskevissa asioissa
 • edistää vanhusten elämänlaatua ja selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa
  kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri-, liikunta- ja
  harrastetoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa
 • seurata vanhuksille tarkoitettujen palvelujen laadun, tukitoimien ja muiden
  etuuksien kehitystä kaupungin alueella
 • sopia yhteistoimintamuodoista vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston sekä
  järjestöjen kanssa
 • tehdä vanhusneuvoston toimintaa tunnetuksi ja tiedottaa siitä eri tiedotuskanavia
  käyttäen
 • valmistella vuosittain toimintasuunnitelma ja antaa toimintakertomus
  kaupunginhallitukselle
 • hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät.
Nykyisen vanhusneuvoston toimikausi on 2017-2019.

Vanhusneuvostossa on yhteensä 10 jäsentä, joista 5 on vanhusten edustajia. Kauniaisten eläkeläisjärjestöt nimeävät 4 vanhusten edustajaa ja viides jäsen valitaan eläkeläisjärjestöihin kuulumattomista ikäihmisistä. Neuvoston viisi muuta jäsentä ovat kaupungin edustajia ja ovat sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen, sivistystoimen ja liikuntatoimen luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita. Eläkeläisjärjestöt ja em. valiokunnat nimeävät omat edustajansa vanhusneuvostoon.
Kaikille vanhusneuvoston jäsenille valitaan myös henkilökohtaiset varajäsenet.


Vanhusneuvoston jäsenet 2017-2019

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien vanhusten ja siellä toimivien vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin. Vanhusneuvostossa on myös edustajia sosiaali- ja terveysvaliokunnasta, yhdyskuntavaliokunnasta, sivistysvaliokunnasta ja liikuntavaliokunnasta. Sihteerinä toimii viranhaltijajäsenen varajäsen, puh. 050 301 7457.

Jäseniksi on kaudelle 2017-2019 nimetty:

Peter Forsström
Marina Grönlund
Arto Kivisaari
Raili Pirttimäki
Ingrid Ojaluoma   
Patrik Limnell  
Tapani Jääskeläinen  

Johan Hallbäck
Anja Kahanpää
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Sosiaali-ja terveysvaliokunta
Yhdyskuntavaliokunta
Sivistysvaliokunta
Liikuntavaliokunta
vanhuspalvelupäällikkö

viranhaltijajäsen

Varajäsenet:


Magnus Öhman
Anita Meinander
Sinikka Alapiessa
Alpo Tonteri
Kalervo Karppinen
Pauli Tuohioja
Virva Wahlstedt

Ann-Charlotte Schalin
Marianne Ekholm
Grankulla svenska pensionärer
Grankulla svenska pensionärer
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Kauniaisten suomalaiset seniorit
Muut eläkeläiset
Sosiaali-ja terveysvaliokunta
Yhdyskuntavaliokunta
Sivistysvaliokunta
Liikuntavaliokunta
palvelukeskuksen johtaja

varajäsen/sihteeri