Valikko

Kotihoito

Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon palvelut ovat maksullisia.

Sotainvalidit, joilla on yli 20 %:n invaliditeetti, saavat asiakkaan ja kotihoidon yhteisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa sopimat kotihoidon palvelut maksutta.

Kotihoidon kautta saatavia tukipalveluja ovat kotiin kuljetettu ateria, turvapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki sekä saunotus- ja pyykkipalvelu.

Siivouspalveluita voi tiedustella yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kauniaisten kotihoito muuttaa uusiin tiloihin 1.2.2017

Kauniaisten kotihoito muuttaa keskiviikkona 1.2.2017 uusiin tiloihin. Uusi osoite on Eteläinen Suokuja 1, ja se sijaitsee vastapäätä terveysasemaa (Asematie 19).

Kotihoidon henkilökunnan yhteystiedot pysyvät samana. Kotihoidon uusi puhelinaika (09 5056 462) on arkisin klo 7.30-21.30 välisenä aikana klo 12-13 välisen soittoajan sijaan.

Lisätietoja:
Kotihoidon osastonhoitaja
Tina Di Rubbo
puh. 050 500 4137


Kotikuntoutus, kuntoutusta arjen toiminnoissa

Laitos – ja avokuntoutuksen rinnalle on kehitetty kotikuntoutusmuoto, joka antaa mahdollisuuden ikääntyneiden toimintakykyisyyden parantamiseen.  Kuntoutuksen avulla parannetaan iäkkään ihmisen mahdollisuuksia muun muassa sairaalasta kotiutuessaan saada takaisin omat voimavarat ja toimintakyky, jotta pärjääminen arjessa omassa kodissa olisi sujuvaa.  Tavoitteena että kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman pitkään.

Kauniaisten kotihoito haluaa yhteisesti muiden asiantuntija-ammattilaisten kanssa toteuttaa tätä ajatusta ja toimintamallia, jotta iäkkäiden mahdollisuus olla kotona toteutuisi vieläkin paremmin.

Lue lisää toiminnasta täältä >


Katso myös:
Granin lähiapu