Valikko

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelujen  tavoitteena on tukea asiakkaita asumaan turvallisesti kotonaan mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa annetaan henkilöille, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi sairauden, vamman, ikääntymisen, toimintakyvyn alenemisen tai perhetilanteen johdosta. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai intervallihoitoa voidaan järjestää kotona asuvalle vanhukselle, joka tilapäisesti tai jaksoittain tarvitsee hoitopaikkaa kunnon heikkenemisen tai hoitavan omaisen loman vuoksi.

Kauniaisten vanhuspalveluihin kuuluu Kotihoito, Villa Bredan Palvelukeskus, hoivakoti Villa Anemone ja terveyskeskussairaala Tammikumpu. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti.

Vanhuspalveluissa peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän hinnaston mukaisia maksuja. Alla olevasta linkistä avautuu sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksu- ja hinnat:

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut 2017 (pdf) (430 KB)