Valikko

Työterveyshuoltoa yrityksille


Yritystyöterveyshuolto

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan terveyskeskusten tarjoamat yritystyöterveyspalvelut on yhdistetty Vantaan kaupungin omistamaan Vantaan Työterveys liikelaitokseen 1.4.2009 lähtien. Yhteystiedot

Vantaan Työterveys liikelaitos tekee sopimuksen yritysten kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä.
Kauniaisia lähin toimipiste:

Espoo, Tapiolan toimipiste
Ahertajantie 2, 4. krs, Espoo 10
050 314 5557
yritystyoterveys [at] vantaa.fi

Palvelut kattavat lakisääteisen, ennaltaehkäisevän työterveyshuollon sekä myös yleislääkäritasoisen työterveyslähtöisen sairaanhoidon yrityksen niin halutessa.
Yrityksen kanssa neuvotellaan lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuollon toimintasuunnitelma yrityskohtaisesti. Se sisältää työpaikkaselvitykset, neuvonta- ja ohjauspalvelut, ensiapuvalmiuden suunnittelun, terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävät toimet ja vajaakuntoisten seurannan. Työkykyä ylläpitävään toimintaan kuuluvat työkykyarviot, kuntoutussuunnitelmat, työyhteistyö ja varhaisen tuen sekä päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallien toteuttaminen yhteistyössä yrityksen kanssa.
Yritykset maksavat yritysterveydenhuollon palveluista Vantaan Työterveys liikelaitoksen johtokunnan hyväksymät maksut, joista Kela korvaa 50 - 60 % vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti.