Valikko

Terveyspalvelut tiedottaa

26.4.2017 16.00

Terveysasemalla toteutetaan kiirevastaanoton laatumittaus viikolla 22 (29.5.-2.6.2017)

Kauniaisten terveysasema kehittää aktiivisesti palvelujaan, jotta asiointi myös kiirevastaanotolla olisi mahdollisimman sujuvaa ja asiakaslähtöistä. Kiirevastaanotollamme asioi kuukausittain 470-640 kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta. Potilasmääriin vaikuttavat mm. viikonpäivä, kellonaika ja vallitseva epidemiatilanne. Loma-aikoina on usein rauhallisempaa, mutta niitä edeltävinä ja niiden jälkeisinä aikoina vastaanotolla on usein tavanomaista ruuhkaisempaa.

Ruuhkatilanteiden paremmaksi tunnistamiseksi ja palvelun sujuvoittamiseksi mittaamme touko- kesäkuun vaihteessa 2017 viikon ajan kiirevastaanottoon ja puhelinpalveluun liittyviä vaste- ja läpimenoaikoja sekä asiakaskokemusta. Tavoitteena on tunnistaa asioinnin ”pullonkauloja”, purkaa niitä aktiivisesti kehittämällä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja ja kohdentamalla käytettävissä olevaa resurssia oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti.

Jokainen ko. viikolla kiirevastaanotolle hakeutuva potilas saa ilmoittautuessaan potilastoimistosta lomakkeen, johon terveydenhuollon ammattilaiset vastaanotoilla ja muissa kohtaamistilanteissa merkitsevät tapahtuman kellonajat. Lomakkeeseen ei kerätä henkilötietoja eikä niiden perusteella ole mahdollista tunnistaa asiakkaita jälkikäteen. Tarkoitus on kerätä tietoa siitä ajasta, jonka potilas terveysasemalla asioidessaan saa ”arvoa tuottavaa” palvelua, ts. mitataan terveydenhuollon ammattilaisen kohtaamisiin kuluvaa aikaa. Muu aika on asiakkaalle hukkaa, ja pyritään sen minimoimiseksi.

Pyydämme ymmärrystä laatumittauksesta mahdollisesti aiheutuvasta ylimääräisestä hankaluudesta ja toivomme yhteistyöllä päästävän hyvään lopputulokseen.


Palaa otsikoihin