Valikko

Terveyspalvelut tiedottaa

10.2.2017 17.11

Terveysasema palvelee uudella akuuttipuhelinnumerolla 14.2. alkaen


Uusi akuuttipuhelin 09-87891350 palvelee klo 8-15.30 akuuteissa, kiireellisissä terveysongelmissa. Uuden numeron käyttöönotto alkaa tiistaina 14.2. klo 12-13 välisenä aikana. Numero on takaisinsoittopalvelunumero ja se palvelee molemmilla kotimaisilla kielillä. Kaikki kiireelliset soittopyynnöt hoidetaan mahdollisimman pikaisesti. Erillistä takaisinsoittoaikaa ei enää anneta.

Vanha takaisinsoittopalvelun puhelinnumero 09-87891300 palvelee edelleen. Sitä kautta asiakkaat voivat hoitaa kiireettömiä terveysasioita. Takaisinsoittopalvelusta soitetaan takaisin asiakkaalle kuluvan työpäivän aikana, viimeistään seuraavana arkipäivänä resurssitilanteen mukaan.

Kauniaisten terveysaseman asiakasmäärä kasvaa, kauniaislaisten asiakkaiden lisäksi yli 1000 muiden kuntien asukasta on valinnut Kauniaisten terveysaseman omaksi terveyskeskuksekseen. Tämä lisäys ja ajoittainen henkilöstövaje näkyivät ajoittaisina ruuhkina, erityisesti akuuttivastaanotoilla ja puhelinpalvelussa. Odotusaika ei-kiireelliselle vastaanotoille on ollut 2-4 viikkoa, mutta aikoja on voitu tarjota jopa viikon sisään yhteydenotosta.

Puhelinpalvelun ruuhkautumisen estämiseksi ja kiireellisten sairaustapausten nopean hoitoon pääsyn turvaamiseksi akuuttipuhelinpalvelu eriytetään 14.2. klo 12-13 alkaen niin, että käyttöön tulee siis kaksi erillistä puhelinnumeroa. Toinen on akuutisti sairastuneille ja toinen kiireettömissä asioissa asioiville. Uudistus mahdollistaa asiakkaan äidinkielen paremman huomioinnin takaisinsoitoissa. Kielivalintoihin tulee myös englanti.

Akuuttivastaanotolla hoidetaan päivystyksellistä hoitoa tarvitsevia arkisin klo 8-16. Uusi akuuttipuhelin palvelee klo 8-15.30 kiireellisissä terveysongelmissa. Soittopyynnöt hoidetaan mahdollisimman pikaisesti. Vastaanotolle voi tulla paikan päälle ja ottaa vuoronumeron, mieluiten aamupäivän aikana. Kello 15.30 jälkeen hoidetaan vain erittäin kiireelliset sairaustapaukset. Vastaanotolle tulevat potilaat hoidetaan oireiden vaatimassa kiireellisyysjärjestyksessä. Tarpeen arvioi aina sairaanhoitaja, joka voi konsultoida tai ohjata edelleen lääkärin tai muulle vastaanotolle tai antaa kotihoito-ohjeita.

Kuka on akuuttivastaanoton asiakas?
•    Vastaanotolla hoidetaan potilaita, joilla on äkillisiä ja voimakkaita oireita, joihin liittyy muutoksia yleistilassa (esim. vatsatauti, kurkkukipu, flunssa, korvakipu, päänsärky, kuume)
•    Tapaturmien aiheuttamat vammat ja haavat
•    Lyhytaikaiset, välttämättömät sairauslomatodistukset oman tai lapsen sairauden todistamiseksi

Muita palveluja akuutisti sairastuneille tai kiireellistä hoidon ohjausta ja neuvontaa tarvitseville
•    Vakavissa sairastumisissa hätänumero 112 auttaa. Esim. mm. tajunnantason lasku, rintakipu ja halvausoireet. Jos et ole varma asian kiireellisyydestä, 112 neuvoo eteenpäin.
•    Hyksin Terveysneuvontapuhelin puh.  09 87 10023 palvelee 24 tuntia vuorokaudessa vuoden kaikkina päivinä. Puhelimessa vastaa aina terveydenhuollon ammattihenkilö, joka arvioi asiakkaan kertoman perusteella tilannetta ja mm. päivystyksellisen hoidon tarvetta. Puhelinpalvelun keskimäärin nopeat vastausajat (muutamia minuutteja) tarjoavat hyvän vaihtoehdon terveydenhuollon ammattilaisen tavoittamiseen.
•    Valtakunnallinen kriisipuhelin 010 195 202 arkisin klo 9.00-7.00, viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00-7.00 tarjoaa kriisissä oleville keskusteluapua esim. vaikeassa elämäntilanteessa tai järkyttävän tapahtuman jälkeen. Päivystäjä auttaa soittajaa pohtimaan keinoja oman tilanteensa helpottamiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi.

Sähköiset neuvontapalvelut

Monet terveyteen liittyvistä äkillisistä muutoksista eivät vaadi terveydenhuollon ammattilaisen arviota. Tavallisten sairauksien, esim. flunssan, kurkkukivun kotihoito-ohjeita löytyvät Terveyskirjastosta ja eOmahoitokirjastosta. Artikkelit ovat Suomen johtavien asiantuntijoiden kirjoittamia Linkit näihin tietokantoihn löytyvät terveyskeskuksen kotisivuilta.

Terveyskeskuksen omia sähköisiä palveluja kehitetään ja laajennetaan kuluvan vuoden aikana.  Tulevaisuudessa osa asioinnista voidaan toteuttaa sähköisen ajanvarauksen tai yhteydenottopyynnön kautta, jolloin tarve puhelinasiointiin tulee osaltaan vähenemään.  Palaa otsikoihin