Valikko

Terveyspalvelut tiedottaa

6.6.2017 15.24

Kauniaislaisten laboratoriotulokset KanTaan kesäkuussa 2017

Laboratoriotutkimusten tulosten Kanta-arkistointi on nyt valmis ja käyttöönotetaan Kauniaisten terveyspalveluissa 15.6.2017 käyttöönottokokeen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että sähköisen reseptin ja potilaskertomusten lisäksi myös laboratoriotutkimusten tulokset näkyvät Omakannassa.

Omakanta on kansalaisille suunnattu palvelu, jossa voi katsoa omia sähköisiä resepti- ja terveystietoja internetistä. Palvelusta voi myös tulostaa yhteenvedon kaikista sähköisistä resepteistään: http://www.kanta.fi/omakanta.

Laboratoriotutkimukset löytyvät käyttöönoton jälkeen Omakannasta sen lääkärikäynnin tai hoitojakson päivämäärältä, johon tutkimus liittyy. Viive vastauksien näkymisessä on keskimäärin 5 arkipäivää vastauksen valmistumisesta (ei siis näytteen ottamisesta). Joidenkin tutkimusten (mm. patologian tutkimukset) kohdalla viive on pidempi, koska halutaan varmistua, että terveydenhuollon ammattilainen ehtii tarkastelemaan vastaukset ja tarvittaessa keskustelemaan potilaan kanssa ennen tiedon näkymistä Omakannassa.

On tärkeää, että jokainen potilas vastaanoton yhteydessä sopii lääkärin tai hoitajan kanssa, miten mahdolliset tutkimusvastaukset saatetaan potilaan tietoon.

Terveysasemalla tullaan palvelun käyttöönoton myötä luopumaan vastausten tulostamisesta. Mikäli Kanta-palvelujen käyttö on iän, toimintakyvyn rajoitteiden tai muun syyn takia vaikeutunutta, tulostamme kuitenkin jatkossakin vastauksia.

Kanta-palvelu on aikaan ja paikkaan riippumaton palveluväylä, jonka käyttöönoton yhtenä tavoitteena on helpottaa vastausten kulkua asiakkaalle ja vähentää samanaikaisesti rutiininomaista puhelinasiointia. Terveysasemalla on mahdollista saada ohjausta Kanta-palvelujen käyttöön. Lisätietoja saa ajanvarausnumerosta.

Röntgentulosten vienti potilastiedon arkistoon on edelleen työn alla, ja arvioidun aikataulun mukaan ne saadaan Omakantaan syksyllä 2017. Myös suun terveydenhuollon potilastiedon arkistoon liittymisen projekti on käynnistynyt.


Palaa otsikoihin