Valikko

Hoitotakuun toteutuminen Kauniaisissa

Yhteydensaanti

Välitön puhelinyhteys terveysneuvontapalveluihin: Terveysneuvontapuhelin 09 87 10023.

Hoidon tarpeen arviointi terveyskeskuksessa

Virka- aikana klo 8-15.30 hoidon tarve arvioidaan ensisijaisesti puhelimessa takaisinsoittopalvelun kautta. Puhelimeen vastaa aina terveydenhuollon ammattilainen. Kiireellisissä tapauksissa hoitoon pääsee myös paikan päällä jonotusnumerolla. Ilman jonotusnumeroa hoidetaan hätätapaukset. Takaisinsoittopalvelussa hoitaja soittaa järjestelmään viestin jättäneelle henkilölle takaisin yhteydenottopäivänä. Hoidon tarpeen arviointi voi johtaa omahoito- ja seurantaohjeisiin, kiireettömään lääkäriajanvaraukseen tai päivystysvastaanotolle ohjaamiseen.

Hoitoon pääsy terveyskeskuksen avosairaanhoidossa

Virka- aikana 8-16  (Klo 15.30 vain välitöntä kiireellistä hoitoa tarvitsevat) päivystyspotilaat hoidetaan terveysasemalla kiireellisyysjärjestyksessä. Virka- ajan ulkopuolinen päivystysvastaanottotoiminta sijaitsee Jorvin sairaalaan terveyskeskuspäivystyksessä.

Ei- kiireellistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden lääkärinvastaanotolle pääsy on vaihdellut 1-6 viikon välillä, mutta viime vuoden aikana odotusaika on vakiintunut noin 2 viikon mittaiseksi (kts. alla)

hoitotakuu tammi-kesa_suppea

hoitotakuu heinä-joulu 2016
hoitotakuu tammi-huhti 2017

Viikolla 17 vastaanottoaika kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on noin 14 päivää (tilanne 28.4.2017)

Hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa


Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi suun terveydenhuollon ammattihenkilö puhelimessa arkisin virka-aikana. Kiireelliset päivystystapaukset hoidetaan 1-3 päivän sisällä, puolikiireelliset vaivat kolmen viikon sisällä.

Ei-kiireelliseen tutkimukseen on muodostunut jonoa. Jonossa on tällä hetkellä (2.5.2017) 380 asiakasta. Yli 6 kk jonottaneita ei ole yhtään.

suun terveydenhuolto tammi-kesa 2016


suun th heina-jouluHoitoon pääsy erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoitotakuu toteutuu kaikilla erikoisaloilla. Yhtään yli 6 kuukautta odottanutta potilasta ei ole hoitojonossa.
(Erikoissairaanhoitolaki 31 §: Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Tarpeelliseksi katsottu ei-kiireellinen hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.)

HOITOTAKUU:
Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005.
Kuntalaisen on saatava
·    yhteys terveydenhuoltoon arkisin välittömästi virka-aikana,
·    terveydenhuollon ammattilaisen (hoitaja tai lääkäri) tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta,
·    ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa,
·    ei-kiireellinen hoito suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa