Valikko

Perhetyön ryhmä

Perhetyön tavoite on ennaltaehkäistä perhetilanteen vaikeutumista ja voimavaraistaa perhettä. Varhaisessa perhetyössä perhe saa nopeasti tarvitsemansa tuen.

Perhetyön ryhmä on monialainen ryhmä, joka tukee perhettä kuormittavassa elämäntilanteessa. Perheillä voi olla haasteita liittyen lasten kasvatukseen, arjen pyörittämiseen, perhesuhteisiin tai muuhun elämäntilanteeseen. Tavoite on madaltaa tuen hakemisen kynnystä.

Kaupungin työntekijä voi ehdottaa perheelle yhteydenottoa perhetyöryhmän yhteyshenkilöihin tai perhe voi itse ottaa heihin yhteyttä huomatessaan tarvitsevansa tukea.

Yhteyshenkilöt:
  • Perheohjaus, Nina Eklund, 09 5056 468
  • Avoin Perhetoiminta, Jamina Bergholm, 050 3762 670, jamina.bergholm@kauniainen.fi
  • Suomalaisen seurakunnan perhetyö, Sanni Hackman, 050 3722 410, susan.hackman@evl.fi (opintovapaalla 1.2. - 12.4.2017)

Perhetyön ryhmän jäsenet toimivat työparina, joka sopii tapaamisesta perheen kanssa. Em. lisäksi Perhetyön ryhmään kuuluvat:
  • Konsultoiva erityislastentarhanopettaja Marjut Stubbe, 09 5056 231      
  • Psykiatrinen sairaanhoitaja Camilla Tarilo, 050 4116 498
  • Mielenterveystyön palveluohjaaja Anna Lehtinen, 09 5056 821
  • Vammaistyön palveluohjaaja Maija Eerola, 09 5056 456
  • Vastaava terveydenhoitaja Suvi von Troil (kouluterveys, neuvola, avohoidon perhetyö), 050 3829 334
  • Terveydenhoitaja Ulla Mikkonen (lastensuojelun tehostettu perhetyö), 050 4117050

Kotikäynnin tarkoitus on kartoittaa perheen elämäntilannetta ja asettaa tuelle tavoitteet. Etsimme sopivia toimintatapoja yhdessä perheen kanssa. Perhetyön ryhmän työntekijät kulkevat perheen rinnalla tukien ja kannustaen perhettä. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Perhetyön lisäksi perheen on lisäksi mahdollisuus saada kotipalvelua arjen helpottamiseksi. Apu voi olla lastenhoitoa tai työntekijän apuna olemista kotitöiden tekemisessä yhdessä perheen kanssa. Kotipalvelun asiakkaaksi voi hakeutua perhetyön ryhmän kautta. Palvelu on maksullista.