Valikko

Lapsiperheiden kotipalvelu Kauniaisissa


Lapsiperheiden kotipalvelu on matalan kynnyksen tukimuoto, jonka tavoite on tukea vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä sekä opastaa ja avustaa perheitä lasten- ja kodinhoidossa. Palvelu on tavoitteellista ja määräaikaista pyrkimyksenä perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lapsiperheen kotipalvelun asiakkaaksi pääsee kaupungin perhetyöryhmän kautta. Perhetyöryhmään voi ottaa asiakasperheen luvalla yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tai apua tarvitseva perhe suoraan. Yhteystiedot löytyvät Kauniaisten kaupungin kotisivuilta: www.kauniainen.fi. Palvelujen yhteensovittamiseksi tietoa jaetaan tarvittavien yhteistyötahojen kanssa. Tähän pyydetään erikseen asiakkaan suostumus.

Lapsiperheiden kotipalvelu on aina luonteeltaan tilapäistä ja tarveharkintaista. Pääsääntöisesti palvelua tarjotaan arkisin, kerran viikossa, 2-4 tuntia kerrallaan enintään 3 kuukauden ajan.  Lapsiperheiden kotipalvelu painottuu perheen arjen toimintojen ohjaukseen, tukeen ja neuvontaan. Se sisältää myös lasten- ja kodinhoidollista apua.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten perheille tai jos se on välttämätöntä alle 18-vuotiaiden lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelua myönnetään alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, synnytyksen, vamman, vanhemman masennuksen ja/tai uupumuksen perusteella. Päätöksen lasten kotipalvelusta tekee se perhetyöryhmän jäsen jolle perhe on ohjattu. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä vastaavan terveydenhoitajaan. Katso alla olevat yhteystiedot.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei myönnetä, mikäli kyseessä on pelkkä siivouksen tarve, äkillinen sairastuminen (kuten vatsataudit, flunssat yms.), kotona tehtävä etätyö, vanhemman säännöllinen työssäkäynti, opiskelu, vanhempien harrastukset tai henkilökohtaisen avustajan tarve.

Lapsiperheen kotipalvelua voi saada joko kaupungin oman perhetyöntekijän toteuttamana tai ostopalveluna. Lapsiperheiden kotihoidosta peritään asiakasperheeltä maksu voimassa olevan sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen mukainen tilapäisen kotipalvelun maksu. Vuonna 2017 maksu on yksi tunti 12,10€, kaksi tuntia 17,40€ ja kaksi- neljä tuntia 22,90€. Mikäli perheen maksukyky on alentunut, maksuihin voi saada alennusta tuloselvitykseen perustuen.

Lisätietoja: Vastaava terveydenhoitaja Suvi von Troil puh. 050 382 9334 tai lähihoitaja Ann-Christine Ahlsved puh. 050 411 7274