Valikko

Lapsiperheet

Kauniaisissa järjestetään perheille monimuotoisia ja asiakaskohtaisia palveluita. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja hänen perheensä tarpeet.

Äitiys- ja lastenneuvola

Lasten päivähoitoon kuuluu päiväkoti-, ryhmäperhepäivähoito- ja leikkitoiminta. Myös erityispäivähoidon palvelut on saatavissa nopeasti. Päivähoidon vaihtoehtoisena palvelujärjestelmänä toimii yksityisen hoidon tuki ja alle 3-vuotta täyttäneiden lasten kotihoidon tuki. Perheelle maksutonta esiopetusta annetaan kaikissa niissä päiväkodeissa joihin hakeutuu vähintään seitsemän esiopetusikäistä lasta. Kaupungin peruskoulut ja lukiot tarjoavat laadukasta opetusta suomeksi ja ruotsiksi.

Avoin perhetoiminta tarjoaa virikkeitä ja vertaisryhmän tukea.  

Lapsiperheiden perhetyö on varhaisen tuen työmuoto joka on nopeasti perheen tarpeeseen vastaavaa, ennaltaehkäsevää ja luottamuksellista. Perheohjaaja on torstaisin klo 9-15.00 avoimessa perhetoiminnassa.

Perhetyön ryhmään kuuluvat perheohjaaja Nina Eklund, lastentarhanopettaja Jamina Bergholm (avoin perhetoiminta) sekä Kauniaisten seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijä Sanni Hackman.

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua Kauniaisten asukkaille lasten ja nuorten kehitystä koskevissa asioissa ja lasten vanhempien parisuhdekysymyksissä. Perheneuvolassa annetaan tukea myös odottaville tai synnyttäneille äideille.

Lapsiperheiden kotipalvelu tukee perheitä selviytymään vanhemmuudesta ja lastenhoidosta.

Puheterapia