Valikko

Nuorten vaikuttajaryhmä

Kauniaisten nuorisovaltuustoNuorten oma vaikuttajaryhmä kunnassa on suuri etu nuorille kuntalaisille. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on seurata kunnallista päätöksentekoa ja tarkkailla, että nuoria oikeasti kuullaan nuoria koskevissa asioissa. Vaikuttajaryhmä voi järjestää myös erilaisia tapahtumia, juuri sellaisia kuin itse haluaa. Ryhmän toiminta onkin kiinni pitkälti ryhmän jäsenten omista toiveista ja haluista, eli toiminnan sisältöihin pystyy vaikuttamaan täysin.


6.8.2012

Osallisuusopas nuorten kanssa toimiville

Lasten ja nuorten osallisuuden huomioiminen niin kunnallisessa päätöksenteossa kuin lasten ja nuorten toimintaympäristöissä kasvattaa lapset ja nuoret hyvinvoiviksi aktiivisiksi kuntalaisiksi. 


Osallisuuden helpottamiseksi Kauniaisten nuorisopalveluissa on tehty opas, jota voi hyödyntää kuntapäättäjät, viranhaltijat ja muut lasten ja nuorten kanssa toimivat.


Lisätietoja oppaasta antaa kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Anders Lindholm-Ahlefelt, puh. 050 3664251

Osallistuva lapsi ja nuori - parempi kunta (pdf) (208.6 KB)