Valikko

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Vallmogard
Latka3.j

Disco5
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
NuorisopalvelutKansalaisopiston taideryhmä
kirjasto

Kansalaisopisto
Kaupunginkirjasto


Kulttuuri – ja vapaa-aikatoimen tulosalueeseen kuuluu sivistyslautakunnan alaiset tulosyksiköt; kansalaisopisto, kaupunginkirjasto ja kulttuuripalvelut, liikuntalautakunnan alainen yksikkö; liikuntapalvelut sekä nuorisolautakunnan alainen yksikkö; nuorisopalvelut.