Valikko

Varhaiskasvatuspalvelut Kauniaisissa

päiväkoti1Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa jolla edistetään lapsen kasvua, kehittymistä ja oppimista.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa.

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus kunnan järjestämään päivähoitoon. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus maksuttomaan esiopetukseen.

Varhaiskasvatus muodostaa lasten hyvinvointia, hoivaa ja oppimista edistävän kokonaisuuden. Varhaiskasvatus luo perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. Kauniaisissa järjestettävä varhaiskasvatus ja esiopetus muodostavat yhtenäisen, toiminnallisen jatkumon joka valmistaa lasta perusopetukseen.  Varhaiskasvatus on päivähoidon ja esiopetuksen muodostama hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Esiopetus liittyy kiinteästi varhaiskasvatukseen.


Haku esiopetukseen ja päivähoitoon

  • Ne perheet jotka jo ovat päivähoidon asiakkaita voivat kirjautua paveluun omilla pankkitunnuksilla täältä >  (Toimii OP, Handelsbanken, Nordea, Aktia ja Danske bankin pankkitunnuksilla)
(VETUMA-tunnistautuminen omilla pankkitunnuksilla antaa vanhemmille mahdollisuuden hakea verkon kautta päivähoitopaikkaa, suostua korkeimpaan maksuluokkaan suhteessa lapsen hoitoaikoihin, irtisanoa hoitosuhteen tai muuttaa yhteystietoja. VETUMA:n kautta voivat asioida ne perheet, joilla jo on lapsi Kauniaisissa päivähoidossa, eli perheen tiedot on tallennettuna päivähoitojärjestelmään.)


Varhaiskasvatuspalvelut palveluopas (pdf) (822.7 KB)

Päivähoitomaksut 1.3.2017 alkaen (pdf) (359 KB)

Päivähoitohakemuslomake (pdf) (66.2 KB)

Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä/ tarkistamista varten (pdf) (346.7 KB)

Maksusitoumuslomake (pdf) (126.7 KB)

Yrittäjän tuloselvityslomake (pdf) (191.1 KB)

Siirtotoive (pdf) (50.1 KB)

Päivähoitopaikan irtisanominen (pdf) (68.2 KB)