Valikko
KHnuija

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuusto 
     
Kaupunginhallitus 
   
Valiokunnat 


Päätösasiakirjoissa saatetaan mainita myös liitteitä, joita ei julkaista internetissä (liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon). (Kuntalaki 410/2015, Julkisuuslaki 621/1999, Tietoyhteiskuntakaari 917/2014, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki 785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007)