Valikko

Päätöksenteko

Päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat.
Kunnallinen päätöksenteko on julkista ja toimielinten pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä.

Luottamuselinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä kohdassa
Esityslistat ja pöytäkirjat. 

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004, Henkilötietolaki 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki 812/2000, Potilaslaki  785/1992, Laki julkisista hankinnoista 348/2007).


Kaupungin toimielimien yhteystiedot ja pöytäkirjojen nähtäväksi asettaminen

Toimielin/esittelijä/sihteeri
Pöytäkirja asetetaan nähtäväksi*

Kaupunginvaltuusto
siht. Gun Söderlund
puh. 050 370 8238

Asetetaan nähtäville kahden viikon kuluttua kokouksesta.
Kaupunginhallitus
esitt. Christoffer Masar
puh. 050 411 0163
siht. Gun Söderlund
puh. 050 370 8238

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Tarkastuslautakunta
pj/esitt. Heikki Kurkela
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi
siht. Outi Koskinen

outi.koskinen@fi.pwc.com

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta
esitt. Ulla Tikkanen
puh. 050 355 3246
siht. Tommi Koskinen
puh. 050 383 4260

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Yhdyskuntalautakunta
esitt. Marianna Harju
puh. 050 304 1234
siht. Leena Porvali
puh. 050 382 9233

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Rakennuslautakunta
esitt. Sirkka Lamberg
puh. 050 308 3211
siht. Sirkka Lamberg
puh. 050 308 3211

Asetetaan nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina.
Sivistyslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. 050 566 8800
siht. Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Liikuntalautakunta
esitt.Heidi Backman
puh. 050 566 8800
siht. Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Nuorisolautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. 050 566 8800
siht. Elina Pynnönen
puh. 050 375 2267

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. 050 566 8800
siht. Petri Mellanen
puh. 050 378 6711

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
esitt. Heidi Backman
puh. 050 566 8800
siht. Petri Mellanen
puh. 050 378 6711

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

Henkilöstöjaosto
esitt. Päivi Hytönen
puh. 050 382 2754
siht. Päivi Hytönen
puh. 050 382 2754

Asetetaan nähtäville seuraavan kokouksen jälkeisenä päivänä, kun pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa tai kahden viikon kuluttua kokouksesta, mikäli pöytäkirjan tarkastajat valitaan erikseen.

* Kaupungin toimielinten tarkastetut pöytäkirjat ajalta 1.1. - 31.12.2016 pidetään nähtävänä edellä mainittuina päivinä virka-aikana, mikäli jonkun pöytäkirjan osalta ei myöhemmin anneta erilliskuulutusta. Jos nähtävänäolopäivä sattuu pyhäpäiväksi tai muuksi sellaiseksi päiväksi, jolloin virastot yleisesti ovat suljettuina, pöytäkirjat ovat nähtävänä sitä seuraavana arkipäivänä.

Pöytäkirjat ovat nähtävinä kaupungin julkisia kuulutuksia varten olevalla ilmoitustaululla Kauniaisten kaupungintalolla, Kauniaistentie 10, Kauniainen. Edellä sanottu ei koske pöytäkirjan salassa pidettäviä asioita.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä asianomaisen viranhaltijan toimipaikassa (virkahuoneessa) päätöstä seuraavan viikon maanantaina.