Valikko

Tarjouspyynnöt


Anbudsbegäran

Vi publicerar våra anbudsbegäran i huvudsak på finska, på det språk vi sänder ut anbuden.


rss Tarjouspyynnöt

13.3.2017

Keskusurheilukentän pinnoitteen uusiminen

Tarjousten määräaika 5.4.2017 klo. 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntökirje (pdf) (2.3 MB)
Lisäkirje (pdf) (547.1 KB) + Lisäkirjeen liite 1.1

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka pyytää urakkatarjousta Kauniaisten kaupungin keskusurheilukentän pinnoitteen uusimisesta, Opetusministeriön Liikuntapaikkajulkaisun 82:n ”Urheilukenttien suunnittelu ja rakentamisopas” sekä IAAF Track and Field Facilities Manualin standardien mukaisesti.
Kentän juoksurata on pinnoitettu vuonna 1996 Novotan WS pinnoitteella, ennen tätä pinnoit-teena oli kumiasfaltti.

Urakka-aika
Urakka-aika on 18.5. - 3.6.2017. Vastaanottoon liittyvät tarkastukset tulee ottaa huomioon työaikataulua laadittaessa.

Tarjouksen jättäminen
Tarjous tulee tehdä käyttäen tarjouspyynnön liitteenä olevaa tarjouslomaketta (liite 1), mitä ei saa asiasisällöltään muuttaa. Mikäli tarjous on jätetty asiasisällöltään muutetulla tarjouslomakkeella, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous.
Urakoitsijan on varmennettava tarjouksensa jokainen sivu leimalla ja / tai nimikirjoituksilla. Tarjouksen tulee allekirjoittaa sellainen urakoitsijan edustaja, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Tarjouksen on oltava perillä 5.4.2017 klo 12.00 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Tarjous toimitetaan osoitteeseen:
KAUNIAISTEN KAUPUNKI
Kirjaamo
PL 52
02701 KAUNIAINEN
Käyntiosoite: Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen
Tarjouskuoreen merkitään:
TARJOUS / Keskusurheilukentän pinnoitteen uusiminen, 55/10.03.01/2017”.

Lisätiedot urakkakohteesta
Lisätietoja tarjouksen laskenta-aikana antavat:
-    liikuntapaikkapäällikkö Sari Sarpaneva (sari.sarpaneva@kauniainen.fi)
-    kuntatekniikkainsinööri Tapani Aarni (tapani.aarni@kauniainen.fi)
-    kuntatekniikkapäällikkö Jaakko Koivunurmi (jaakko.koivunurmi@kauniainen.fi)

Tarjouspyyntöä koskevat mahdolliset kysymykset on esitettävä sähköpostilla kaikille em. henkilöille 27.3.2017 klo. 15:30 mennessä.
Tilaajan toimesta tehtävät muutokset, lisäselvitykset ja tulkinnat sekä vastaukset urakoitsijan kysymyksiin julkaistaan tällä sivulla (http://www.kauniainen.fi/kaupunki_ja_paatoksenteko/ajankohtaista/tarjouspyynnot)
Kukin tarjoaja on velvollinen tarkistamaan tarjouspyyntöaineiston ja siihen liittyvät lisätiedot mainitusta www-osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä. Lisätiedot löytyvät www-osoitteesta viimeistään 30.3.2017 klo. 15:30 mennessä. Muita lisätietoja ei katsota tilaajaa sitoviksi.
Lisäkirje (pdf) (547.1 KB) + Lisäkirjeen liite 1.1
Työkohteeseen tutustumisesta tarjouksen antamiseksi voi sopia virka-aikana Sari Sarpanevan (puh 050 380 7687), Tapani Aarnin (puh 050 308 6730) tai Jaakko Koivunurmen (puh 050 382 8756) kanssa.

Tarjouspyyntökirje (pdf) (2.3 MB)
Lisäkirje (pdf) (547.1 KB) + Lisäkirjeen liite 1.1
LIITTEET
Liite 1: Tarjouslomake
Liite 2: Työselostus
Liite 3: Urakkaohjelma
Liite 4: Kartta


Kauniaisissa 10.3.2017

Jaakko Koivunurmi           
kuntatekniikkapäällikkö           

Tapani Aarni
kuntatekniikkainsinööri


Palaa otsikoihin