Valikko

Kuulutukset

2.3.2017

Kuntavaalit 9.4.2017

Äänioikeus

Vaaleissa äänioikeutettu on
  1. jokainen Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 17.2.2017 sekä
  2. muu ulkomaalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan 17.2.2017 ja jolla on tuolloin ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan.
Lisäksi äänioikeutettu on kuntalain (410/2015) 20 §:n 2 momentissa mainittu henkilö.

Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 16.3.2017 ilmoituskortin niille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa.

Ennen äänestämistä äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukanaan kaksi passivalokuvaa.

Vaalipäivän äänestyspaikka

Mäntymäen koulu, Mäntymäentie 2. Äänestyspaikka on jaettu erillisiin äänestystiloihin äänestysalueen (1-3) perusteella.
Äänestys toimitetaan vaalipäivänä 9.4.2017 klo 9–20 välisenä aikana.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla (luettelo osoitteessa www.vaalit.fi).

Ennakkoäänestys kotimaassa alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Kauniaisissa ennakkoon voi äänestää Kauniaisten kaupungintalossa (Kauniaistentie 10), keskiviikosta torstaihin 29.–30.3.2017 klo 8–20, perjantaina 31.3.2017 klo 8–17, viikonloppuna 1.–2.4.2017 klo 10–14 ja maanantaista tiistaihin 3.–4.4.2017 klo 8–20.

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi tietyin edellytyksin äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja.

Kotiäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu kirjallisesti tai puhelimitse klo 8–16 välisenä aikana viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16:
-  Puhelin: 09 5056 239, 09 5056 751, 09 5056 247 tai 09 50561.
-  Osoite: Kauniaisten kaupunki, keskusvaalilautakunta, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.
-  Sähköposti: kirjaamo@kauniainen.fi
-  Telefax: 09 5056 535.


Kauniaisissa  2.3.2017
KESKUSVAALILAUTAKUNTAPalaa otsikoihin