Valikko

Kuulutukset

9.2.2017

Kuntavaalien ehdokasasettelu Kauniaisten kaupungissa

Huhtikuun 9. päivänä 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Kauniaisten kaupunginvaltuustoon 35 valtuutettua.

Puoluerekisteriin merkittyjä puolueita edustavien yhdistysten sekä valitsijayhdistysten on jätettävä ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavat hakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28. helmikuuta 2017 ennen klo 16.00.

Keskusvaalilautakunnalle osoitetut vaaleja koskevat asiakirjat vastaanotetaan seuraavasti:
- perjantaina 24.2.2017 klo 9.00–11.30 ja 13.00–15.00,
- maanantaina 27.2.2017 klo 9.00–11.30 sekä
- tiistaina 28.2.2017 klo 9.00–11.30 ja 13.00–16.00.

Tarkemmasta jättöajasta sekä mahdollisesta muusta jättöajasta on sovittava etukäteen alla mainittujen henkilöiden kanssa.

Asiakirjoja vastaanottaa kaupungintalossa (Kauniaistentie 10) keskusvaalilautakunnan sihteeri Lena Filipsson-Korento (puh. 09 5056 239) tai hänen estyneenä ollessaan toimistonhoitaja Karola Nyman (puh. 09 5056 247).

Kauniainen 9.2.2017
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTAPalaa otsikoihin