Valikko

Kuulutukset

2.1.2017

Hakeminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen 1.8.2017 alkaen

Kunnallista varhaiskasvatusta suomen kielellä on Kauniaisissa tarjolla päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Varhaiskasvatuspaikkoja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamispäivää. Mikäli varhaiskasvatuksen tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja paikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin tarve alkaa.

1.8.2017 alkavaa toimintakautta varten varhaiskasvatushakemus tulee täyttää 31.1.2017 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kauniainen.fi/paivahoito. Hakemuslomakkeita saa myös kaupungin kotisivulta: www.kauniainen.fi/lomake.  Hakija saa kirjallisen päätöksen varhaiskasvatuspaikasta.

Esiopetus on velvoittavaa toimintavuonna 2017 – 2018 kaikille vuonna 2011 syntyneille lapsille. Perusopetuslain mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Suomenkielistä esiopetusta tarjotaan toimintakaudella 2017–2018 Metsämajan päiväkodissa, Sansinpellon päiväkodissa sekä päiväkoti Pikku Akatemiassa. Ruotsinkielistä kielikylpyesiopetusta suomenkielisille lapsille tarjotaan Kielikylpy Grani Språkbad –päiväkodissa. Maksutonta esiopetusta tarjotaan myös yksityisessä Ankkalampi Kauniainen –päiväkodissa. 

Esiopetus alkaa 15.8.2017 ja se päättyy 1.6.2018. Maksutonta esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä. Esiopetushakemus tulee täyttää viimeistään 31.1.2017. Hakemus täytetään myös niistä lapsista, jotka jo ovat varhaiskasvatuksessa. Mikäli lapselle on aiemmin myönnetty kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, oikeus varhaiskasvatukseen sekä sijoitus päiväkotiin pysyy voimassa keskeytyksettä. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tarjotaan samasta yksiköstä, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen. Jos lapsella on esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatuspaikka, esiopetuksen ulkopuoliselta päivittäiseltä varhaiskasvatusajalta sekä esiopetuksen loma-ajoilta (joululoma, hiihtoloma ja kesäloma ennen ja jälkeen esiopetusvuoden) peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Jos lapsella ei ole varhaiskasvatuspaikkaa, tai jos hänen varhaiskasvatuspaikkansa irtisanotaan, varhaiskasvatusta voi hakea laissa säädettyjen määräaikojen puitteissa.

Kaupungin päiväkodit:


Kielikylpy Grani Språkbad
3-6 –vuotiaille, kielikylpyryhmä 5 – 6 –vuotiaille, Stenbergintie 30, puh. 09 5056 893    
Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti
1-3 –vuotiaille, Stenbergintie 28, puh. 09 5056 893

Metsämajan päiväkoti
1-6 –vuotiaille, Asematie 24, puh. 09 5056 448
    
Pikku Akatemia
1-6 –vuotiaille, lisäksi vuorohoitoryhmä 1 – 5 -vuotiaille, Akatemiantie 11-13, puh. 09 5056 476

Sansinpellon päiväkoti
1-6 –vuotiaille, Forsellesintie 14, puh. 09-5056 344

Yksityinen päiväkoti:


Ankkalampi Kauniainen, kaksikielinen (suomi – englanti) päiväkoti, (esiopetus on suomenkielistä), 1 – 6 –vuotiaille, Thurmanin puistotie 1, puh. 050 443 4344. Kunnallisen hakumenettelyn kautta Ankkalammelta haetaan vain maksutonta esiopetuspaikkaa, muu varhaiskasvatus haetaan suoraan yksiköstä.          

Avoimessa perhetoiminnassa (Thurmanin puistotie 1) järjestetään tiistaina 17.1.2017 klo 10 infotilaisuus eri varhaiskasvatusvaihtoehdoista. Paikalla on päiväkodinjohtajia vastaamassa vanhempien kysymyksiin koskien päiväkodeissa tarjottavaa varhaiskasvatusta.

Lisätietoja varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta ja varhaiskasvatuksen tukimuodoista antaa varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola p. 5056 820 ma, ti ja to klo 9.30–11  (annika.hiitola@kauniainen.fi).  www.kauniainen.fi


Kauniaisissa 2.1.2017
Sivistystoimi


Palaa otsikoihin