Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

23.2.2017

Undervisningschef (140002)

Grankulla är en framtidsorienterad tvåspråkig trädgårds- och villastad i huvudstadsregionen med 9 400 invånare och goda kommunikationer. Grankullas bildningssektor är en föregångare, som satsar på digitalisering, välbefinnande och levande tvåspråkighet. Enligt kommuninvånarna är bildningen och skolorna stadens styrka. Grankulla är en rökfri arbetsplats, som arbetar för hållbara och innovativa lösningar.

Vi söker till resultatområdet svenskspråkig undervisning en

UNDERVISNINGSCHEF


Till resultatområdet svenskspråkig undervisning hör Granhultsskolan (åk 1-6), Hagelstamska skolan (åk 7-9) och Gymnasiet Grankulla samskola med totalt 1 060 elever och studerande. Resultatområdets verksamhetsbidrag är ca 7,9 miljoner euro och det totala antalet vakanser inom resultatområdet är 113,5 år 2018.

Undervisningschefen för den svenskspråkiga undervisningen ansvarar för utvecklingen och uppföljningen av utbildningen och för koordineringen av det egna resultatområdets verksamhet och ekonomi samt deltar i bildningens ledningsgruppsarbete. Till uppgifterna hör beredning av resultatområdets ärenden till utskottet för svenskspråkig undervisning och småbarnspedagogik. Undervisningschefen fungerar som chef för de svenskspråkiga skolornas rektorer och för fyra personer inom elevvården och fungerar vid behov som ersättare för den finskspråkiga undervisningschefen. Undervisningschefen samarbetar med de andra resultatenheterna och sektorerna och deltar i det regionala samarbetet, men också i nationellt och internationellt nätverksarbete.

Behörighetskrav är lämplig högre högskoleexamen, sådan erfarenhet som krävs i uppgiften, i praktiken visad erfarenhet av skolledarskap och utmärkta kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska.

Grankulla behöver till bildningens ledningsteam en modig utvecklare med god ledarskaps- och samarbetsförmåga samt med mångsidig erfarenhet av utbildningsadministration och kunskap och erfarenhet av stöd för lärande och skolgång samt elevhälsa.

Ansökningstiden går ut 23.2.2018

Tilläggsinformation ges av bildningsdirektör Heidi Backman: heidi.backman@grankulla.fi, tfn 050-5668800.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett.
Ansökningar kan också sändas per post: Grankulla stad, registraturen, PB 52, 02701 Grankulla (kirjaamo@kauniainen.fi). 

Se också:
Grankulla som arbetsgivare

ANSÖKNINGSBLANKETT


Palaa otsikoihin