Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

10.6.2017

Toimintaterapeutti (sosiaali- ja terveystoimi) (333102) Ergoterapeut (social- och hälsovård)

Kauniaisten kaupunki hakee sosiaali- ja terveystoimeen vakituiseen tehtävään kokenutta toimintaterapeuttia.

Työ on monipuolista toimintaterapeutin työtä kaikenikäisten asiakkaiden parissa, moniammatillisen asiantuntijatiimin jäsenenä. Lapsiasiakkaiden parissa korostuu kasvu- ja kehitysiässä olevien lasten ja nuorten kehityksen ja kuntoutustarpeen arviointi toimintaterapeuttisesta näkökulmasta sekä matalan kynnyksen tukitoimet lähiympäristöön. Aikuisasiakkailla ja ikääntyneillä korostuvat arjen pärjäämistä tukevat apuväline- ja kodin muutostarvearviot, kuntoutustarvearviot ja kotikuntoutuksen tuki. Vakanssi on uusi ja valittavasta henkilöstä riippuen tehtävänkuvaa voidaan tarkentaa tai painottaa tavoilla, jotka tukevat valittavan henkilön osaamisen vahvuuksia. Käytämme tarvittaessa täydentäviä ostopalveluja.
Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu toimintaterapeutti. Kokemus työskentelystä eri- ikäisten asiakkaiden parissa katsotaan eduksi. Arvostamme kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja kehittämismyönteistä työotetta.
 
Kielitaitovaatimus: Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
 
Työaika on 38.25 tuntia viikossa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan 03H01030. Valitun on esitettävä rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista

Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri Pia Höglund, puh. 050 379 4491 (klo 13–14, 26.5.) vastaava fysioterapeutti Mirjam Vähäsarja, puh. 09 505 6488 (12.5.–24.5.) tai vanhuspalvelupäällikkö Anja Kahanpää, puh. 050 594 1708, sähköposti etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.

Työ alkaa 14.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika päättyy 10.6.2017

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.

HAKU: Toimintaterapeutti

* * * *

Grankulla stad söker en erfaren ergoterapeut till en ordinarie befattning inom social- och hälsovården.
Arbetet omfattar mångsidig ergoterapi med klienter i alla åldrar och ergoterapeuten ingår i ett multiprofessionellt team av sakkunniga. Arbetet med barnklienterna går framför allt ut på bedömning av växande barns och ungdomars utveckling och behov av rehabilitering ur ergoterapiperspektiv, samt tillhandahållande av stödtjänster med låg tröskel för omgivningen. I arbetet med vuxna klienter och seniorer ligger fokus på att bedöma klienternas behov av hjälpmedel för vardagliga sysslor och eventuell anpassning av hemmet, utvärdering av rehabiliteringsbehov och stöd för hemrehabiliteringen. Befattningen är ny vilket innebär att arbetsuppgifterna kan anpassas och fokuseras enligt den person som blir vald och hens sakkunskap. Vid behov finns möjligheten att använda kompletterande köpta tjänster.

Behörighetskravet är legitimerad ergoterapeut. Erfarenhet av arbete med klienter i olika åldrar räknas som merit. Vi uppskattar erfarenhet av arbete i en multiprofessionell miljö och ett utvecklingsfrämjande arbetssätt.
 
Krav på språkkunskap: Goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.
Arbetstiden är 38.25 timmar i veckan. Lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, 03H01030. Den som väljs till uppgiften ska före tillträde visa upp ett straffregisterutdrag.

Mer information ger ledande överläkare Pia Höglund, tfn 050 379 4491 (kl. 13–14, 26.5.), ansvarig fysioterapeut Mirjam Vähäsarja, tfn 09 505 6488 (12.5.–24.5.) eller äldreomsorgschef Anja Kahanpää, tfn 050 594 1708, e-post fornamn.efternamn@grankulla.fi.

Arbetet börjar 14.8.2017 eller enligt överenskommelse. Ansökningstiden går ut 10.6.2017.

Ansökan lämnas i första hand med denna elektroniska ansökningsblankett. Det går också att skicka ansökan per post under adress: Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

Elektronisk ansökningsblankett: Ergoterapeut

Palaa otsikoihin