Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

3.11.2017

Terveyskeskuspsykologi - Hälsocentralpsykolog (303001)

Terveyskeskuspsykologin toimi (303001)
Hakuaika 13.10.-3.11.2017

Kauniaisten kaupunki hakee sosiaali- ja terveystoimeen vakituiseen tehtävään kokenutta terveyskeskuspsykologia 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Psykologi toimii johtavan ylilääkärin alaisen ja mielenterveystiimin jäsenenä. Tehtävänkuva on monipuolinen ja pitää sisällään:
  • nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kanssa tehtävää yksilö- ja ryhmämuotoista asiakastyötä
  • verkosto- ja kehittämistyötä perheneuvolan, koulupsykologien, lääkärien, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa
  • koulutustehtäviä ja mahdollisesti työnohjausta
  • kriisityöryhmän koordinointia

Kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin pätevyys. Psykoterapiakoulutus, kriisityöosaaminen ja kokemus terveyskeskuspsykologin työstä katsotaan eduksi. Arvostamme kokemusta moniammatillisesta työskentelystä ja kehittämismyönteistä työotetta.

Kielitaitovaatimus: Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työaika on 38.45 tuntia viikossa.

Tehtäväkohtainen peruspalkka on 3609,66 e/kk.

Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ennen toimen vastaanottamista. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2§:n tarkoittama rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Lisätietoja antaa vs. terveyskeskuspsykologi Jorma Falkenberg, puh. 050 590 7050 tai johtava ylilääkäri Pia Höglund, puh. 050 379 4491, tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.

Hakuaika päättyy 3.11.2017.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen voi toimittaa myös postitse osoitteella: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen. Kuoreen ja hakemukseen merkitään ”Terveyskeskuspsykologi”.

Kauniainen on savuton työnantaja.

Kauniainen työnantajana edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

* * *


En befattning som hälsocentralpsykolog (303001)
Ansökningstid 13.10.–3.11.2017

Grankulla stad söker en erfaren hälsocentralpsykolog till en ordinarie befattning inom social- och hälsovården fr.o.m. 1.12.2017 eller enligt överenskommelse .

Psykologen medverkar i mentalvårdsteamet som är underställt den ledande överläkaren. Arbetsuppgifterna är mångsidiga och omfattar:
  • klientarbete med ungdomar, vuxna och seniorer, både med individer och grupper
  • nätverkande och utvecklingsarbete med familjerådgivningen, skolpsykologer och läkare samt aktörer inom socialarbetet och den specialiserade sjukvården
  • utbildningsuppdrag och eventuell arbetshandledning
  • att koordinera krisarbetsgruppens arbete.

Behörighetskrav är behörighet som legitimerad psykolog. Utbildning inom psykoterapi, sakkunskap om krisarbete samt erfarenhet av arbetet som hälsocentralpsykolog räknas som merit. Vi uppskattar erfarenhet av arbete i en multiprofessionell miljö och ett utvecklingsfrämjande arbetssätt.

Krav på språkkunskap: Goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetstiden är 38.45 timmar i veckan.

Den uppgiftsrelaterade grundlönen är 3609,66 euro per månad.

Den som väljs till tjänsten ska före tillträde uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Den som utses till tjänsten ska före tillträde uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6.2 § i straffregisterlagen. Prövotiden är sex månader.

Mer information ges av hälsocentralpsykolog Jorma Falkenberg, tfn 050 590 7050, eller ledande överläkare Pia Höglund, tfn 050 379 4491, eller per e-post: fornamn.efternamn@grankulla.fi.

Ansökningstiden går ut 3.11.2017.

Ansökan lämnas i första hand med denna elektroniska ansökningsblankett. Det går också att skicka ansökan per post under adress: Grankulla stad, Registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla. Skriv ”Hälsocentralpsykolog” på kuvertet och på ansökan.

Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.


Palaa otsikoihin