Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

1.5.2017

Terveyskeskuslääkäri - Hälsocentralläkare (301001)

Terveyskeskuslääkärin virka, vakanssi 301001, (Hakuaika 12.4.-1.5.2017)

Kauniaisten kaupunki hakee sosiaali- ja terveystoimeen vakituiseen virkaan terveyskeskuslääkäriä, sijoituspaikkana terveysasema (Asematie 19). Ei päivystysvelvollisuutta. Yleislääketieteen erikoistumiskoulutus on järjestetty.
Työ on pääosin terveysasemalla tapahtuvaa potilasvastaanottoa, työnkuvaa on mahdollista laajentaa omien erityisosaamisalueiden ja työnantajan tarpeiden pohjalta sisältämään esim. ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tai vanhuspalveluiden tehtäviä.
Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu lääkäri. Arvostamme kokemusta terveyskeskuslääkärin työstä.

Kielitaitovaatimus: Molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Työaika ja palkkaus KVTES lääkärisopimuksen pohjalta.

Lisätietoja antaa johtava ylilääkäri Pia Höglund, puh.050-3794491 ja koulutusvastaava erikoislääkäri Heljä Lotvonen, puh. 050-5941708, sähköposti etunimi.sukunimi@kauniainen.fi.
Työ alkaa 1.6.2017 tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 1.5.2017

Haku tapahtuu oheisella sähköisellä hakemuslomakkeella, tai postitse osoitteella Kauniaisten kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunta, kirjaamo, Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen.

HAKULOMAKE


En tjänst som hälsocentralläkare, tjänstens nummer 301001 (ansökningstid 12.4–1.5.2017)

Grankulla stad söker en hälsocentralläkare till en ordinarie tjänst inom social- och hälsovården, med hälsocentralen (Stationsvägen 19) som tjänstgöringsställe. Ingen jourplikt. Beredskap finns att ordna specialiseringsutbildning inom allmänmedicin.
Arbetet utgörs huvudsakligen av patientmottagning på hälsocentralen, men arbetsbilden kan planeras utgående från läkarens specialistkompetens och arbetsgivarens behov, så att t.ex. även förebyggande hälsovård eller uppgifter inom åldringsvården ingår.
Behörighetsvillkoret är examen för legitimerad läkare i Finland. Vi uppskattar erfarenhet av arbete som hälsocentralläkare.

Krav på språkkunskap: Goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Arbetstid och lön enligt det kommunala avtalet för läkare (LÄKTA).

Mer information fås av ledande överläkare Pia Höglund, tfn 050 3794 491 och utbildningsansvariga specialistläkaren Heljä Lotvonen, tfn 050 5941 708, e-post fornamn.efternamn@grankulla.fi.
Arbetet börjar 1.6.2017 eller enligt överenskommelse.

Ansökningstiden går ut 1.5.2017.

Ansökan lämnas i första hand på denna elektroniska ansökningsblankett, men ansökan kan också skickas per post under adress Grankulla stad, social- och hälsovårdsnämnden, registraturen, Grankullavägen 10, 02700 Grankulla.

ANSÖKNINGSBLANKETT


Palaa otsikoihin