Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

20.8.2017 13.29

Skolhälsovårdare - Kouluterveydenhoitaja (Granhultsskolan)

Skolhälsovårdare (Granhultsskolan), ansökningstid 4.8.-20.8.2017.

Grankulla stad söker för en visstidsanställning 1.9.2017–31.5.2020 en svenskspråkig skolhälsovårdare (30 t/vecka) till lågstadiet Granhultsskolan, som har 400 elever.

I skolhälsovårdarens uppgifter ingår att främja elevernas hälsa med hjälp av hälsorådgivning och att så tidigt som möjligt ingripa i olika problem, samt att övervaka hälsoförhållandena i skolorna. I arbetet ingår inte sjukvård, men skolhälsovårdaren ger första hjälpen vid olycksfall i skolan och liknande i samarbete med skolans övriga personal. Skolhälsovårdaren ingår i elevvårdsgruppen.

Behörighetsvillkor är hälsovårdarexamen och legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt AKTA. Erfarenhet av arbetet som skolhälsovårdare räknas som merit.

Vi tillämpar 6 månaders prövotid. Den som väljs till befattningen ska före tillträde uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Mer information ges av den ansvariga hälsovårdaren Suvi von Troil, tfn 050 382 9334, suvi.vontroil@kauniainen.fi.

Ansökningstiden går ut 20.8.2017.

Ansökan lämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar skickas till adressen: Grankulla stad, Registraturen, PB 52, 02701 Grankulla. Märk både kuvertet och ansökan med Arbetsansökan/Skolhälsovård.

Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Staden som arbetsgivare stöder jämställdhet och likabehandling.Kouluterveydenhoitaja (Granhultsskolan), hakuaika 4.8.-20.8.2017.

Kauniaisten kaupunki hakee määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2017- 31.5.2020 ruotsinkielistä kouluterveydenhoitajaa (30 t/vko) Granhultin alakouluun (Granhultsskolan, lågstadiet), jossa on 400 oppilasta.

Kouluterveydenhoitajan tehtäviin kuuluu oppilaiden terveyden edistäminen terveysneuvonnan keinoin ja ongelmiin puuttuminen mahdollisimman varhain sekä koulujen terveydellisten olojen valvonta. Työhön ei kuulu sairaanhoitoa, mutta koulutapaturmien ensiavusta ja muusta ensiavusta huolehditaan yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja toimii osana oppilashuoltoryhmää.

Pätevyysvaatimuksena on terveydenhoitajan tutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 edellyttämä pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan. Kokemus kouluterveydenhoitajan työstä katsotaan eduksi.

Noudatamme 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa vastaava terveydenhoitaja Suvi von Troil, puh: 050-3829334, suvi.vontroil@kauniainen.fi.

Hakuaika päättyy 20.8.2017.


Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä hakulomakkeella. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella: Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen. Kuoreen ja hakemukseen merkitään Työhakemus/Kouluterveydenhoito.

Kauniainen on savuton työnantaja.

Kauniainen työnantajana edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.Palaa otsikoihin