Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

19.1.2018

Sairaanhoitaja, sijaisuus (Kauniaisten terveysaseman vastaanotto) - Sjukskötare, vikariat (mottagningen vid Grankulla hälsostation)

Kauniaisten terveysaseman vastaanotolle haetaan sairaanhoitajan sijaista pieneen ja monialaiseen työyhteisöön.

Terveysasemalla on monipuolinen asiakaskunta ja se palvelee sekä ajanvarausasiakkaita että päivystysasiakkaita klo 8-16 välisenä aikana. Vastaanoton sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu päivystävän sairaanhoitajan tehtävät, toimenpidevastaanottoa, hoidontarpeen arviointia sekä puhelimessa että vastaanotolla. Yhteistyö lääkäreiden kanssa on tiivistä. Työpaikka sijaitsee hyvien yhteyksien päässä.

Edellytämme sairaanhoitajan tutkintoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain mukaista laillistusta. Arvostamme työkokemusta avosairaanhoidosta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä monialaiseen työskentelyyn ja joustavuutta. Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävä on tällä hetkellä päivätyötä ma-pe klo 8-16. Palkkaus määräytyy KVTES mukaan. Työ alkaa 5.2.2018 tai sopimuksen mukaan, kesto 6 kk, jatko mahdollinen.

Kauniainen on savuton työpaikka.

Lisätietoja antaa osastonhoitaja Elina Pehkonen puh 050- 305 5391 ma-to klo 8.15-16.00, pe klo 8.15-14.45, elina.pehkonen(at)kauniainen.fi.

Hakuaika päätyy 19.1.2018.

Haku tapahtuu ensisijaisesti oheisella sähköisellä lomakkeella. Hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteella Kauniaisten kaupunki, Kirjaamo, PL 52, 02701 Kauniainen.

*********

Sökes sjukskötare för vikariat på mottagningen vid Grankulla hälsostation i en mångprofessionell arbetsgemenskap.

Hälsostationen har ett mångsidigt klientel i och med att den betjänar både klienter med beställda tider och jourpatienter på dagtid kl. 8–16. Mottagningssjukskötaren arbetar bl.a. som jourhavande sjukskötare, håller mottagning för vissa behandlingar, samt bedömer klienternas vårdbehov både per telefon och på mottagningen. Arbetet utförs i nära samarbete med läkarna. Arbetsplatsen ligger nära goda trafikförbindelser.

Vi förutsätter sjukskötarexamen och legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vi uppskattar erfarenhet av arbete inom den öppna vården, goda interaktionsfärdigheter, förmåga till multiprofessionellt arbete och flexibilitet. Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska och tillfredsställande kunskaper i svenska.

Befattningen är i nuläget arbete på dagtid må–fr kl. 8–16. Lönesättningen följer det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Arbetet inleds 5.2.2018 eller enligt överenskommelse och pågår i 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Grankulla är en rökfri arbetsplats.

Mer information ges av avdelningsskötare Elina Pehkonen, tfn 050 305 5391, må–to kl. 8.15–16.00, fr kl. 8.15–14.45, elina.pehkonen@grankulla.fi.

Ansökningstiden går ut 19.1.2018.

Ansökan lämnas i första hand på en elektronisk ansökningsblankett. Ansökan kan också skickas per post under adress Grankulla stad, Registraturen, PB 52, 02701 Grankulla.


Palaa otsikoihin