Valikko

Avoimet työpaikat - Lediga arbetsplatser

28.2.2018

Kaupungin kesätyöpaikat - Stadens sommarjobb

(scrolla neråt för den svenska versionen)

Tulevana kesänä kaupunki palkkaa nuoria kesäharjoittelijoita 1-4 kuukaudeksi eri tehtäviin. Tarjolla on erilaisia työtehtäviä mm. puistoyksikössä, kirjastossa ja vanhuspalveluissa niin opiskelijoille kuin koululaisillekin. Hakijoiden pitää olla viimeistään vuonna 2001 syntyneitä.

Kesäharjoittelijoille kaupunki maksaa palkkaa koulutuksen, kokemuksen ja iän mukaan:
Yleissivistävissä kouluissa ja oppilaitoksissa opiskelevat (lukio, ammattikoulut/opistot)
975 €/kk – 1043 €/kk, ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa opiskelevat 1113  €/kk – 1200 €/kk.
(Huom! Tässä palkka 31.1.2018 voimassaolevien sopimusten mukainen.)

Hakuaika päättyy 28.2.2017  
Hakemukset jätetään sähköisesti täältä >

Alla mainituilta henkilöiltä saa lisätietoja tarjolla olevista kesätyöpaikoista kussakin työyksikössä:

Puistotyöt
Viher-/katualueiden kunnossapito ym.; huhtikuu-syyskuu.
Yhteyshenkilö: Kunnossapitopuutarhuri Minna Aavalehto, minna.aavalehto@kauniainen.fi
puh. 050 4118 656.

Hautausmaa
Hautausmaan kunnossapito, huhti-syyskuu  10-11 henkilöä.
Yhteyshenkilöt: Nina Huttunen, nina.huttunen@kauniainen.fi, puh. 050 4118 658.

Rakennusvalvonta
Toimistotyöt, kesä-heinäkuu.
Yhteyshenkilö: Sirkka Lamberg, sirkka.lamberg@kauniainen.fi, puh. 050 3083 211.

Tilakeskus
Kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapito, kesä-elokuu 2-4 henkilöä.
Yhteyshenkilö: Tuija Kokkonen, tuija.kokkonen@kauniainen.fi, puh. 050 3549 669.
   
Kaupunginkirjasto
Asiakaspalvelutehtäviä, kesä–elokuu, 2 henkilöä (1,5 kk/hlö).
Yhteyshenkilöt: Sari Kantanen, sari.kantanen@kauniainen.fi, Jarkko Nuutila, jarkko.nuutila@kauniainen.fi,  puh. 050 411 6514.

Kesäpuisto
Päiväleiritoimintaa alakoululaisille kesäkuussa 3 viikkoa, 2 paikkaa. Noin 30 h/viikko.
Yhteyshenkilö: vastaava nuoriso-ohjaaja Kermit Haapalainen kermit.haapalainen@kauniainen.fi,
puh. 050 5671 864.

Sporttikurssi

Päiväleiritoimintaa alakoululaisille kesäkuussa 3 viikkoa, 1 henkilö.
Yhteyshenkilö: Ursula Koivunen ursula.koivunen@kauniainen.fi, puh. 050 3031 977.


Vanhuspalvelut/kotihoito
Ulkoilua ja viriketoimintaa asukkaiden kanssa.
Yhteyshenkilöt:  Hoivakoti Villa Anemone, esimies Anna Siivonen, anna.siivonen@kauniainen.fi, puh. 050 466 0528; kotihoito, esimies Maria Seitsamo, maria.seitsamo@kauniainen.fi, puh. 050 500 4137.

Ruokapalvelut, keskuskeittiö
Yhteyshenkilö ruokapalveluesimies Tuija Sassi, puh. 050 407 5619, tuija.sassi@kauniainen.fi
-----

Kesätyösetelit
Kaupunki tukee nuorten (v. 1999-2003 syntyneiden) työllistämistä myös 300 euron arvoisella kesätyösetelillä. Lue kesätyösetelistä täältä >

* * *

Staden anställer i sommar unga sommarpraktikanter till olika uppgifter för 1–4 månader. Arbete erbjuds bl.a. vid parkenheten, på biblioteket och inom äldreomsorgen för såväl studerande som skolelever.  De som söker sommarjobb ska vara födda senast 2001.
 
Staden betalar lön till sommarpraktikanterna enligt utbildning, erfarenhet och ålder:
Studerande i allmänbildande skolor och läroinrättningar (gymnasium, yrkesskola/institut):
975–1 043 euro/månad.  Studerande vid yrkeshögskolor och universitet: 1 113–1 200 euro/månad.
(Obs! Lönerna anges här enligt de gällande avtalen 31.1.2018.)  

Ansökningstiden går ut 28.2.2018.
Lämna din ansökan här >

Nedan nämnda personer ger närmare information om de sommarjobb som deras enheter har att erbjuda:

Parkarbete
Underhåll av grön- och gatuområden mm., april-september.
Kontaktperson: underhållsträdgårdsmästaren Minna Aavalehto, minna.aavalehto@grankulla.fi,
tfn 050 4118 656.

Begravningsplatsen
Underhållsarbeten, april-september, 10-11 personer.
Kontaktperson: Nina Huttunen, nina.huttunen@grankulla.fi,  tfn 050 4118 658.

Byggnadstillsynen
Kontorsarbete juni-juli.
Kontaktperson: Sirkka Lamberg, sirkka.lamberg@grankulla.fi, tfn 050 3083 211.  

Lokalcentralen
Underhåll av fastigheters gårdsområden, juni–augusti 2–4 personer.
Kontaktperson: Tuija Kokkonen, tuija.kokkonen@grankulla.fi, tfn 050 3549 669.

Stadsbiblioteket
Kundbetjäningsuppgifter, juni-augusti, 2 personer (1,5 mån/pers.) .
Kontaktpersoner: Sari Kantanen, sari.kantanen@grankulla.fi, Jarkko Nuutila, jarkko.nuutile@grankulla.fi, tfn 050 411 6514.


Sommarpark
Dagläger för lågstadieelever i juni, 3 veckor, 2 personer.  Ca 30 h/vecka.
Kontaktperson: ansvarige ungdomsledaren Kermit Haapalainen kermit.haapalainen@grankulla.fi
tfn 050 5671 864.

Sportkurs
Dagläger för lågstadieelever i juni, 3 veckor, 1 person.
Kontaktperson: Ursula Koivunen, ursula.koivunen@grankulla.fi, tfn 050 3031 977.

Äldreomsorg/hemvård
Utevistelse och stimulerande aktiviteter med de boende.
Kontaktpersoner: Vårdhemmet Villa Anemone, föreståndaren Anna Siivonen anna.siivonen@grankulla.fi, tfn 050 466 0528; hemvården, hemvårdsledaren Maria Seitsamo, maria.seitsamo@grankulla.fi, tfn  050 500 4137.

Kostservice, centralköket
Kontaktperson matserviceförman Tuija Sassi, tfn 050 407 5619, tuija.sassi@grankulla.fi, tfn 050 407 5619

- - - - - -

Sommarjobbsedel

Staden stöder också anställandet av ungdomar födda 1999-2003 med en sommarjobbsedel värd 300 euro.  Läs mer om sommarjobbsedeln här >


Palaa otsikoihin